Menu

Berichtenarchief bestuur

Geplaatst: 07/05/2022

Nieuwe samenstelling bestuur

Beste leden van de bewonersvereniging,
Onlangs heeft het bestuur in nieuwe samenstelling de eerste vergadering gehad. Wij bedanken nogmaals Jaap van der Wel en Annelien Kalverda voor al hun werk dat ze de afgelopen jaren voor de vereniging hebben verricht.

Esther van Doorn heeft zich na de laatste ALV gemeld. Zij is bereid om tot ons bestuur toe te treden, met als voornaamste aandachtsgebied: coördinatie van de sociale activiteiten in onze wijk. Wij zijn heel blij dat Esther ons bestuur wil gaan versterken. Tot de volgende ALV zal zij als kandidaat-bestuurslid volop met ons meedraaien. Welkom, Esther!

Er is nog één vacature over en daarnaast heeft Jolanda van Scherpenzeel, onze penningmeester, aangeven met de volgende ALV te stoppen. Wij hopen dat er medebewoners zijn die zich spontaan aanmelden. U bent altijd van harte welkom.

(En dan hier een link naar de bestuurspagina van de website watergrasgouda.nl/organisatie/bestuur/)

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Annemarie van Bragt.

Geplaatst: 30/04/2022

Over brief hondenverbod Watergraseiland

Beste buurtbewoners, Onlangs is er rondom het Watergraseiland een brief opgeplakt over een Algeheel hondenverbod Watergras. Bovenaan deze brief staan de logo’s van de gemeente Gouda en de bewonersvereniging Watergras. Wij willen met nadruk afstand nemen van deze brief. Het bestuur heeft geen medewerking verleend aan deze brief en het logo is oneigenlijk gebruikt. De Lees verder »

Geplaatst: 27/03/2022

Herinnering oproep ALV

Beste leden van de bewonersvereniging Watergras,

Graag willen we u nogmaals attenderen op de jaarlijkse ALV die wordt gehouden op aanstaande donderdag 31 maart om 20:00 u in De Veste. We kunnen alle inbreng van onze leden gebruiken!
Hier vindt u alle bijbehorende documenten:

  1. De stukken (agenda, jaarverslag, jaarplan, financieel en aanbieding nieuw huishoudelijk reglement)
  2. De notulen van de vorige ALV
  3. Het nieuwe huishoudelijk reglement
  4. Uitslag en conclusies van de enquête over fitness in de wijk

Wij verzoeken u vriendelijk om u aan te melden op info@watergrasgouda.nl .
Tot donderdag!

Het bestuur van Watergras Gouda

Geplaatst: 15/03/2022

Algemene Ledenvergadering 2022

Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering 2022. Op 31 maart om 20:00 u in de Veste.
Hier vindt u de bijbehorende documenten voor de ALV:

  1. De stukken (agenda, jaarverslag, jaarplan, financieel en aanbieding nieuw huishoudelijk reglement)
  2. De notulen van de vorige ALV
  3. Het nieuwe huishoudelijk reglement
  4. Uitslag en conclusies van de enquete over fitness in de wijk

Wij verzoeken u om aan te melden via info@watergrasgouda.nl. We hopen u op de 31e te ontmoeten. Tot dan.

Het bestuur van Bewonersvereniging Watergras Gouda.

Geplaatst: 01/02/2022

Dringende oproep voor bestuursleden

Het bestuur van de bewonersvereniging Watergras is dringend op zoek naar minimaal één nieuw bestuurslid. Volgens de statuten zijn er minimaal vier bestuursleden en na de ALV op 31 maart is voor 2 van de 5 bestuursleden de maximale termijn verstreken en zullen zij aftreden.

Waarom is het belangrijk om een slagvaardig bestuur te hebben? Er komen veel ontwikkelingen op ons af in het kader van energietransitie en verduurzaming. De bewonersvereniging kan hier een grote rol in spelen bijvoorbeeld door collectieve acties. Dat kan u als bewoner een besparing op leveren!
Ook voor veel andere zaken is een goed functionerend bestuur nodig,

We zoeken een voorzitter en een bestuurslid dat zich vooral gaat richten op sociale activiteiten in de wijk.
Als u vindt dat de Bewonersvereniging goed is voor de wijk, kom in actie en neem contact met ons op!
Wij zijn graag bereid tot een informatief gesprek! Bel 0182 605040 of mail naar info@watergrasgouda.nl

Hartelijke groet en tot ziens?!
Het Bestuur

Ouder archief