Menu

Algemene ledenvergadering

De ALV (Algemene Ledenvergadering) zal worden gehouden op donderdag 20 maart 2014. Noteert u alvast de datum.