Menu

Verslag ALV 7 oktober 2021

Beste leden van de Watergras,

Hier is het verslag van de ALV van 7 oktober 2021. ALV notulen 7 okt 2021 v2.0 (definitief)
Graag wil ik uw aandacht vestigen op het voornemen van twee bestuursleden om in het voorjaar van 2022 af te treden, waaronder onze voorzitter. Bij het bespreken van de nieuwe statuten tijdens deze vergadering is op uitdrukkelijk verzoek van de vergadering bepaald dat een bestuurslid maximaal 2 termijnen van vier jaar zitting mag hebben in het bestuur. Deze beide bestuursleden, Jaap van der Wel en Annelien Kalverda zitten dan al twee termijnen in het bestuur en gaan dus aftreden. Daarom bij deze een oproep:

Wie wil in het bestuur komen van onze vereniging en
meedenken over de activiteiten voor onze buurt?

Voor meer informatie mail naar info@watergrasgouda.nl of spreek een van de bestuursleden aan.
Kijk op https://www.watergrasgouda.nl/organisatie/bestuur/ voor onze contactgegevens.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.