Menu

Rapporteren geluidshinder Schiphol

Beste wijkgenoot,

Op Sinterklaasavond vond ik het vliegverkeer over onze wijk erg storend. En als slechthorende ben ik echt niet snel onder de indruk van geluidshinder. Zoekende naar een manier om er melding van te maken, kwam ik uit bij www.bezoekbas.nl. Na het aanmaken van een account heb ik daar melding gedaan van het overlast binnen het tijdsvenster 18u-19u15 op 5 december en kreeg onderstaand rapport terug. De aanvliegroute naar Schiphol baan 36C is de grootste boosdoener voor onze wijk.

Heeft melden zin? BAS zegt o.a. het volgende:
“Wij brengen overlast in kaart en rapporteren daarover aan Schiphol, LVNL, het ministerie van IenW en de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De rapportages van hindermeldingen leveren input voor het Minder hinder-programma van Schiphol en LVNL.”

Mijns inziens heeft melden daarom zeker zin! Zeker als het zo druk is als op Sinterklaasavond. Bij deze dan ook mijn oproep aan u om in ieder geval alvast een account aan te maken op bezoekbas.nl en het door u ervaren hinder daar consequent te melden zodat het “Minder hinder programma” ook voor onze wijk opkomt.

Tip: bezoekbas.nl heeft ook een “verwacht baangebruik” voor de komende avond, nacht en ochtend. Deze verwachting wordt dagelijks aan het eind van de ochtend bijgewerkt. Zo kunt u van tevoren zien wanneer baan 36C mogelijk overlast voor onze wijk gaat veroorzaken.

Met vriendelijke groet,

Tom de Kroon
Raaigras 84

Geplaatst: 30-12-2022.

Reactie wijkbewoners

Op de website is een tab aangebracht onder de titel ‘Voor en door bewoners‘, waar berichten van leden van de wijkvereniging op verzoek zullen worden ondergebracht. Hierover het volgende:

  • Berichten voor deze rubriek moeten worden gericht aan info@watergrasgouda.nl.
  • Deze berichten zullen, na plaatsing op de website, eenmalig per e-mail worden rondgestuurd aan de leden en de ge├»nteresseerden, die hebben ingetekend op de nieuwsbrief m.b.t. de wijzigingen op de website.
  • De berichten moeten minimaal voorzien zijn van de naam van de inzender, die ook bij het bericht wordt geplaatst. Indien gewenst, ook in het bericht aangeven, hoe je bereikbaar bent.
  • De wijkvereniging is in principe niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en gevolgen van deze mededelingen.