Deprecated: Optional parameter $row_arrays declared before required parameter $wp_table_name is implicitly treated as a required parameter in /var/www/vhosts/watergrasgouda.nl/domains/watergrasgouda.nl/public_html/wp-content/themes/watergrasgouda/functions.php on line 491
Voor en door bewoners | Bewonersvereniging Watergras Gouda
Menu

Vogelbescherming en katten

In de voortuin van onze buren en ons werd een nest broedende Vlaamse Gaaien, hoog in een boom, belaagd door een kat. Met als gevolg dat de twee nog niet ‘vliegensvlugge’ jonge vogels in de tuin belandden, en daarmee in levensgevaar.

Om dat in ’t vervolg te voorkomen, hebben we de twee bomen in onze tuinen voorzien van een boomkraag. Die verhindert dat katten in de boom kunnen klimmen. We hebben de boomkragen aangeschaft via https://www.ongediertebestrijden.shop/blog/met-een-afweergordel-om-de-boom-houd-je-de-kat-beneden/

Met vriendelijke groet,
Freek Deuss

Geplaatst: 10-6-2024

Het anders inzamelen van afval

Beste buurtgenoten van de Watergras,

In het AD en in het blad Kontakt van 29 mei heeft een artikel gestaan over anders inzamelen van afval in Gouda. https://www.goudsepost.nl/nieuws/nieuws/389008/gouda-gaat-afval-anders-inzamelen-dit-gaat-er-veranderen Deze nieuwe regeling is door de gemeente raad aangenomen.

De regeling zou tot resultaat moeten hebben dat het afval beter wordt gescheiden en het plastic afval dichter bij huis en niet nadrukkelijk zichtbaar wordt aangeboden. Ook zou er minder zwerfafval op straat te zien zijn. Daarvoor wordt aan de toegangsweg van de wijk een ondergrondse container geplaatst en moet het plastic eens in de twee weken in de grijze container op straat worden gezet.

Dat betekent dat de bewoners het restafval naar de ondergrondse container moeten brengen. (Voor ons is dat op zo’n 400 meter afstand van ons huis.) Je kan het natuurlijk ook met de auto daar naar toe brengen maar dat zorgt voor overlast van auto’s bij de toegangsweg van onze wijken. Voor mensen die minder mobiel zijn is het ondoenlijk. De gemeente denkt dat te kunnen oplossen door deze mensen te ondersteunen. Ingewikkeld.

Zoals het afval nu wordt opgehaald is veel eenvoudiger en dichterbij voor de bewoners van onze wijken, ook voor mensen die minder mobiel zijn. En er is naar mijn idee nu ook geen sprake van zwerfafval. Ik voorzie wel zwerfafval en vervuiling bij de ondergrondse container. En of het plastic in de grijze bak schoon, dus zonder restafval, wordt aangeboden is nog maar de vraag.

Kortom, ik vind de nieuwe regeling een erg slecht idee en als ik het daar met de buren over heb, zijn ze het volledig met mij eens.

Tijd voor een tegengeluid.

Ik ontvang graag uw reactie, zodat duidelijk wordt wat er leeft in onze buurt. Ik zal de resultaten voorleggen aan het bestuur van de Watergras. Vraag het ook aan uw buren, misschien ontvangen zij niet de nieuwsbrief van de Watergras. Graag binnen 2 weken.

Uw reactie graag naar ij.addicks@gmail.com of in de brievenbus van Waterruit 88.

Jaap Addicks.

Geplaatst: 3-6-2024

Meldingen vlieglawaai – aanvulling

Onderstaand bericht heeft een van onze bewoners ontvangen van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) naar aanleiding van een vraag: er is door aankomende en vertrekkende vliegtuigen over Gouda een enorm geluidsoverlast gekomen de laatste weken, wij wonen nu 2 jaar in Gouda en dit is nog nooit zo geweest, heeft dit een reden zoals onderhoud of iets dergelijks aan Schiphol, we horen het graag.

——————————————————–

Boven uw postcode heeft u voornamelijk overlast van naderend vliegverkeer naar de Zwanenburgbaan (36C) en Aalsmeerbaan (36R). Door de noordelijke windrichting in combinatie met werkzaamheden aan de Kaagbaan (06/24) ervaart u meer overlast de afgelopen periode. Dit verkeer wordt overdag begeleid (zonder vaste vliegroutes) door luchtverkeersleiders op Schiphol-Oost. Naderend vliegverkeer krijgt een instructie van LVNL om naar een van de verzamelpunten in de buurt van Schiphol te vliegen Deze punten liggen boven de Noordzee (SUGOL), Flevoland (ARTIP) en de Maasvlakte (RIVER). Vanaf deze punten krijgt elk vliegtuig eigen richting en hoogte instructies van de luchtverkeersleider om naar de toegewezen landingsbaan te vliegen. In de nacht (23-6 uur) is het rustiger en daardoor kunnen vliegtuigen gebruik maken van vaste naderingsroutes vanaf de verzamelpunten naar de preferente landingsbanen. Hierdoor kunnen vliegtuigen continu dalen met minder motorvermogen. Het toepassen van deze nachtprocedure is overdag nog niet mogelijk omdat het verkeer dan niet veilig en efficiënt afgehandeld kan worden. LVNL en het Ministerie van IenW werken aan oplossingen hiervoor o.a. binnen het programma luchtruimherziening.

De in luchtvaarttermen de ILS – Instrument Landing System, is een systeem die toestellen via radiosignalen naar de baan leidt. Vliegtuigen volgen een vaste daalhoek richting de landingsbaan. Dit doen ze door een radiosignaal richting een antenne bij de landingsbaan te volgen. Alle vliegtuigen pikken dit signaal op een afstand ongeveer 11 kilometer op dezelfde hoogte van 600 meter op. Hierdoor kunnen alle vliegtuigen op precies hetzelfde punt aan de eindnadering beginnen. Om al het vliegverkeer geordend op te lijnen met de landingsbaan vliegen de toestellen al een stukje voordat het glijpad wordt opgepikt tussen de 600 meter en 1200 meter hoogte, deze hoogte bereiken de toestellen rond uw postcode. Belangrijkste aspect is dat dit conform internationale (standaard) veiligheidseisen (van ICAO) is waaraan moet worden voldaan. Juist daarom is vliegen zo veilig. Daarnaast is de afhandeling daarmee voorspelbaar voor zowel piloten als verkeersleiders. Door de drukte is het voor LVNL overzichtelijker om de toestellen verder op te lijnen en deze afstand hebben de grotere en zwaardere toestellen ook nodig om naar hun landingssnelheid te gaan. Bij een laag verkeersaanbod is het mogelijk om bepaalde toestellen korter (meer richting Schiphol) of hoger op te lijnen voor de eindnadering.

LVNL en ministerie van IenW zijn hard bezig met een herindeling van het Nederlandse luchtruim. Bij deze herindeling kunnen er veranderingen komen in de vertrek- en aankomstroutes op Schiphol om meer woonkernen te ontzien van overlast en milieubewustere routes te ontwerpen. Daarnaast wordt er gekeken om toestellen hoger te laten aanvliegen. Tussen 2026 en 2030 worden die nieuwe routes geleidelijk ingevoerd. Nieuwe indeling luchtruim | Luchtvaart in de toekomst

Als de windrichting weer gaat veranderen naar de gebruikelijke zuidwestelijke richting zal de overlast afnemen.

Realiserende dat ik hiermee uw overlast niet weg heb kunnen nemen, hoop ik u desondanks van nuttige informatie te kunnen hebben voorzien.

Met vriendelijke groet,

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Meldingen vlieglawaai

Beste medebewoners,
Naar aanleiding van een discussie over vliegtuiglawaai in de informele Whatsappgroep van onze buurt heb ik een melding gemaakt op de website https://meldingen-bezoekbas.nl/ . Hieronder ziet u een terugkoppeling van deze website van het aantal vliegtuigen op 17 mei tussen 8:00 u en 15:34 u.
Met vriendelijke groet,
Christa Schut

Geachte mevrouw Schut,
U heeft een periodemelding gedaan bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) over vliegverkeer van of naar Schiphol. Uw melding is nu gekoppeld door ons systeem. In deze e-mail leest u hier meer informatie over..

Zo is uw melding gekoppeld
U heeft een bepaalde periode doorgegeven waar uw melding over gaat. Ons systeem heeft uw melding gekoppeld aan alle vluchten in deze periode.

Uw gekoppelde melding
Het gaat om de volgende periode: 17/05/2024 08:00 – 17/05/2024 15:34

In de door u gemelde periode heeft ons systeem de volgende vluchten gevonden:

Vliegbewegingen (PDF-file)

Op de volgende afbeelding ziet u een weergave van alle vluchten in de door gemelde periode:


Geplaatst: 26-5-2024

Recreatief volleyballen

Beste buurtbewoners,
Ik nodig u van harte uit om recreatief te komen volleyballen. Het is geen club in onze wijk maar mogelijk zijn er wel geïnteresseerden.
Mvg Astrid Poot, Waterpeper 17

Recreatief volleyballen volop mogelijk

Kom lekker volleyballen op de maandagavond om 20.00u. in sportzaal De Schakel, Columbuslaan 2 in Gouda. Volleybalvereniging De Schakel is voor mannen en vrouwen die recreatief willen volleyballen en enige basisvaardigheid hebben. We spelen naar wat we kunnen en zonder competitie. Voor inspanning én ontspanning. Nieuwe spelers en speelsters zijn van harte welkom! Doe mee en kom langs op de maandagavond of bel of app voor meer informatie. Hugo Gastkemper 06-22803265 Hugo@gastkemper.nl

Geplaatst: 26-5-2024

Reactie wijkbewoners

Op de website is een tab aangebracht onder de titel ‘Voor en door bewoners‘, waar berichten van leden van de wijkvereniging op verzoek zullen worden ondergebracht. Hierover het volgende:

  • Berichten voor deze rubriek moeten worden gericht aan info@watergrasgouda.nl.
  • Deze berichten zullen, na plaatsing op de website, eenmalig per e-mail worden rondgestuurd aan de leden en de geïnteresseerden, die hebben ingetekend op de nieuwsbrief m.b.t. de wijzigingen op de website.
  • De berichten moeten minimaal voorzien zijn van de naam van de inzender, die ook bij het bericht wordt geplaatst. Indien gewenst, ook in het bericht aangeven, hoe je bereikbaar bent.
  • De wijkvereniging is in principe niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en gevolgen van deze mededelingen.