Menu

Rectificatie tekst

Jaarverslag BV WG 2016: bij ‘toelichting begroting 2017’ is de tekst aangepast en notulen ALV 2016: bij  ‘kascontrolecommissie 2015’ zijn de namen gecorrigeerd.
Verbeterde versie Jaarverslag: Jaarverslg 2016 BV WG 23-03-2017,
Verbeterde versie Notulen: Notulen ALV 2016 bij Jaarverslg 2016