Menu

Sociaal

Bij het werkgebied Sociaal wil de Bewonersvereniging zich inzetten om de sociale samenhang in de wijk te versterken, omdat:

 • Een wijk wint aan waarde als mensen, die er wonen, zich bij elkaar en de wijk betrokken voelen.
 • Er een behoefte is aan het onderhouden van onderlinge contacten en participatie, om te voorkomen dat in de huidige cultuur mensen zich terugtrekken en men elkaar niet meer kent.

Zo zijn in het verleden veel succesvolle activiteiten ondernomen, waarbij steeds een aantal bewoners enthousiast de uitvoering ter hand hebben genomen.

 • Het bestuur wil enthousiaste bewoners, die willen helpen bij een activiteit, bij elkaar brengen, faciliteren en ondersteunen.
  Er kunnen, indien nodig, ad hoc werkgroepen worden opgericht.
 • Er zijn goede ideeën aangedragen voor kansrijke activiteiten: nu de mensen nog.
  (Een oproep op deze website kunt u t.z.t. verwachten.)
 • Ook nieuwe initiatieven worden door het bestuur graag ontvangen.
 • Het bestuur staat open voor bewoners, die kansen willen benutten, om de wijk nog mooier te maken.

Activiteiten: NU en LATER

 • Reanimatiecursussen
 • Burennetwerk Gouda;
 • Geluks-/ tuin-/ kunst-/ speur-/../route;
 • Nieuwjaarsborrels, (kleinschalige) barbecue- en buurtfeesten.

Kinderactiviteiten:

 • Lampionnenoptocht in november;
 • Nieuwe activiteit  voor kinderen;
 • Huttenbouwdorp.

Wilt u zich aanmelden voor het starten van een mooi initiatief:
–>  laat het horen en/of mail naar info@watergrasgouda.nl.