Menu

Gevraagd: secretaris voor het bestuur van de Water- en Grassenbuurt

Na vele jaren grote inzet gaat Juanita Sjauw te kennen gegeven het stokje te willen overgeven.
Wie van de wijkbewoners wil deze taak voor secretaris op zich nemen?
De voorzitter Jaap van der Wel (0182 – 537792) licht graag toe wat de functie inhoudt en u kunt zich ook bij hem opgeven als belangstellend.