Menu

Foutieve mededeling op website

Abusievelijk is aan de abonnees op de ‘nieuwsbrief en website-berichten’ op 26 januari per e-mail een bericht van VeiligheidsPuntGouda omtrent een vergadering op 18 januari jl. doorgestuurd. Dit bericht had niet verstuurd moeten worden en is van de website verwijderd. Er is geen actie vereist en u kan dit bericht als niet verzonden beschouwen.