Menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bewonersvereniging Watergras Gouda

Voor verenigingsactiviteiten en ledenadministratie verwerkt de Bewonersvereniging Watergras Gouda naam-, adres, e-mailadres, bank- of girorekening en telefoonnummers van haar leden.

Alleen bestuursleden en degenen die het bestuur ondersteunen hebben toegang tot deze gegevens en alleen voor zover dat nodig voor ledenadministratie, organiseren of uitvoeren van verenigingsactiviteiten. Gegevens van leden worden niet verstrekt aan anderen dan bestuursleden en degenen die het bestuur ondersteunen.