Menu

Buurtpreventie

Op initiatief van Bewonersvereniging Watergras is in april 2003 het project “Buurtpreventie” gelanceerd. Burgemeester Cornelis gaf op 28 juni 2003 het officiële startsein door het onthullen van het bord “Buurtpreventie” op de hoek Plaswijckweg/Raaigras.

Wat doet Buurtpreventie?
Samen met de buurtbewoners wil het buurtpreventieteam zich inzetten voor een veilige wijk.
Buurtpreventie kan alleen werken met de medewerking van alle bewoners.
In het kort komt het hier op neer:

  • alert zijn op verdachte situaties
  • verdachte situaties melden bij politie.

Momenteel zijn er twee aandachtsvelden: Buurtwacht en Buurt-WhatsApp-groepen:

Buurt-WhatsApp-groepen
Er bestaan binnen onze wijk twee Buurt-WhatsApp-groepen:

Buurt-WhatsApp Grassen. Circa 100 deelnemers.
Beheerder: Johan Bastiaanssen, 06 536 53 944, Johan.bastiaanssen@outlook.com

Buurt-WhatsApp Waters. Circa 125 deelnemers.
Beheerder: Ruud Gebhardt, 06 449 44 761, rudolfgebhardt@gmail.com

Aanmelden kan bij bovengenoemde beheerders. Zie ook de link naar de flyer hieronder.
Doel van deze WhatsApp-groepen: de veiligheid in onze wijken te verhogen door tijdige signalering van mogelijk onveilige c.q. ongewenste situaties (geen verkeerssituaties).

Deelnemers kunnen elkaar door het verzenden van een WhatsApp-bericht snel waarschuwen over waargenomen ongewenste-/ mogelijk onveilige situaties op straat, respectievelijk in de wijk. Ook berichten van de gemeente en de politie die de veiligheid betreffen worden in deze apps gedeeld.

Voor een goed functioneren van de groepen houden deelnemers zich aan de werkwijze, zoals die staan beschreven in:
Flyer BuurtWhatsAppWatergras

Andere nuttige kanalen: (buiten het preventieteam te benaderen)