Menu

Doorsteek Plaswijckweg

Een doorsteek tussen de Reeuwijkse Randweg en de Plaswijckweg?
Achtergronden:

  • Het bestuur heeft tal van argumenten gehoord waarom de doorsteek tussen de Reeuwijkse Randweg en de Plaswijckweg wel of niet een goed idee zou zijn.
  • Op deze bladzijde starten wij een overzicht van de belangrijkste van die ideeën. Hoort u andere ideeën dan de hieronder genoemde? Laat ons weten

Sluipverkeer vergeten
In de Gouda editie van het Algemeen Dagblad van 6 april 2021 is te lezen dat een doorsteek 18000 autokilometers per dag zou schelen. In dit artikel ontbreekt de onderbouwing maar gelukkig was één van de bewoners van de Bodegraafsestraatweg zo vriendelijk om de onderliggende berekening bij deze stelling te delen met ons.
Die berekening bevat niet realistische aannames om tot een zo groot mogelijk getal te komen en gaat er vanuit dat dat de doorsteek geen verkeersaantrekkende werking heeft. Verkeerskundigen zien dat anders. Dit is wat zij erover schreven in de goed leesbare achtergrondrapportage bij het Verkeerscirculatieplan voor Gouda, bladzijde 138:

“Door de doorsteek ontstaan echter ook korte routes naar andere delen van Gouda ten noorden van het spoor, waardoor de verkeersdruk op de Plaswijckweg toeneemt. Deze verkeerstoename is relatief gezien behoorlijk groot, waardoor dit niet acceptabel wordt bevonden voor de situatie in Plaswijck. Langs de Plaswijckweg zijn een aantal basisscholen gelegen, waar binnenkort schoolzones worden ingericht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een verkeerstoename op de Plaswijckweg staat daar haaks op.”

Het Openbaar ministerie handhaaft geen verbod op sluipverkeer
Dezelfde berekening die de bewoner van de Bodegraafsestraatweg ons toestuurde gaat er vanuit dat met technologie sluipverkeer kan worden tegengegaan. Deze stelling gaat verder niet in op wat de verkeerskundigen hierover schreven in de achtergrondrapportage bij het verkeerscirculatieplan, blz. 135:

“een systeem is denkbaar waarbij aan het begin en einde van een straat een camera wordt opgehangen, en verkeer wat niet in die straat hoeft te zijn een boete krijgt. Zo zou in theorie doorgaand verkeer geweerd kunnen worden uit woonwijken en woonstraten. Dergelijke systemen zijn echter juridisch niet houdbaar. Volgens het Openbaar Ministerie kan enkel op basis van camerawaarnemingen niet geconcludeerd worden of verkeer doorgaand verkeer is of een bestemming heeft langs die weg.”

Daarbij wordt verwezen naar een artikel in Binnenlands Bestuur dat te vinden is onder deze link: https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/selectieve-toegang-niet-digitaal-te-handhaven.12129976.lynkx
De achtergrondrapportage bij het verkeerscirculatieplan is te vinden op de website van de gemeente Gouda op https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/verkeerscirculatieplan/ .
Een uitgebreid blog over het verkeerscirculatieplan is te vinden op: https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/verkeer/