Menu

Concept bestuursovereenkomst Asielzoekerscentrum in PWA-kazerne

Aan: bewoners van Bloemendaal, Plaswijck, Gouda Noord,

De gemeente Gouda wil een asielzoekerscentrum vestigen in de voormalige PWA-kazerne. Met deze nieuwsmail informeren wij bewoners van Plaswijck, Bloemendaal en Gouda Noord over de laatste ontwikkelingen.

Concept bestuursovereenkomst gemeente Gouda en COA
Na consultatie van alle partijen en na onderhandeling met het COA heeft het College van Gouda met het COA onlangs een concept bestuursovereenkomst opgesteld. Deze bestuursovereenkomst regelt de afspraken over alle zaken rond het nieuwe asielzoekerscentrum.

Lees het gehele bericht van Wijkteam Plaswijck: http://us4.campaign-archive1.com/?u=3949baa8632b4964321474cf4&id=1469b72934&e=daae3dce6f