Menu

Buurtwacht

Buurtwacht Watergras
In het najaar van 2016 is in nauwe samenwerking met de politie de Buurtwacht Watergras ingesteld. Meerdere teams van twee personen (wijkbewoners) surveilleren ’s nachts per fiets door de Water- en Grassenbuurt en de Windhoek.

Bij het waarnemen van verdachte situaties schakelt het Buurtwacht-team meteen de politie in via 112.
De ervaring leert dat het sinds de invoering van de Buurtwacht in de wijk WaterGras veel stiller is geworden als het gaat om inbraken of pogingen daartoe. Dat willen we zo houden.

Voor deze succesvolle vorm van Buurtpreventie zijn vrijwilligers altijd welkom.
Aanmelden kan via de website van de vereniging, info@watergrasgouda.nl

Zie voor veelgestelde vragen:
BERICHTENARCHIEF Buurtwacht: Maakt Buurtwacht onze wijk veiliger?