Menu

Buurtwacht

Buurtwacht Watergras.

Sinds het najaar van 2016 bewaakt de Buurtwacht Watergras in nauwe samenwerking met de politie onze buurt. Zo hopen we inbraken te voorkomen. Meerdere teams van twee buurtbewoners surveilleren ’s nachts per fiets door de Water- en Grassenbuurt en de Windhoek. Bij het zien van een verdachten situatie bellen zij 112. De ervaring leert dat het sinds de invoering van de Buurtwacht in de buurt Watergras veel stiller is geworden als het gaat om inbraken op pogingen daartoe. Dat willen we zo houden.
De Buurtwacht is een activiteit van de bewonersvereniging Watergras. De Buurtwachtcommissie bestaat momenteel uit Annemarie van Bragt (namens het bestuur), Helma Huijbrechts en Peter Bos.

Ook Buurtwachter worden?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die eens (of meer) in de 4 weken tijd hebben om een uurtje te surveilleren. Liever niet ’s nachts? Het is nu ook mogelijk om tussen 19:00 en 23:00 u te fietsen.
Voor aanmelding en vragen kun je contact met hen opnemen. Bel Annemarie van Bragt op 0182 605040 (spreek eventueel voicemail in) op stuur een mail naar info@watergrasgouda.nl.

Zie voor veelgestelde vragen:
BERICHTENARCHIEF Buurtwacht: Maakt Buurtwacht onze wijk veiliger?