Menu

Impressies van een geslaagde ALV op 17 maart 2016

Naast het passeren van de gebruikelijke agendapunten, zoals t.z.t. in het verslag van de avond te lezen zal zijn, was er deze avond gelegenheid voor een meer tweezijdige inbreng van bestuur en leden.

Er kwamen veel positieve en leuke reacties en suggesties van de aanwezige leden, geschreven op kleine Post-it briefjes.
Een aantal daarvan zijn een groter publiek waard en geven wij daarom graag aan u allen door:

 • dat mensen wat vaker elkaar gedag zeggen als ze elkaar ontmoeten!
 • bewoners vragen om stukjes voor de website te schrijven, zodat de wijk meer gaat leven. (betreffende bewoner wil zelf een stukje schrijven over jaarlijkse buurt BBQ in eigen straat)
  *wij zien de stukjes graag tegemoet op info@watergrasgouda.nl om ze te plaatsen in de rubriek <reactie wijkbewoners>
 • hulp bieden om boodschappen te doen.
  *hulp vragen en hulp bieden kan ook wat uitgebreider via Burennetwerk, zie onder thema Sociaal op deze website
 • aandringen en elkaar vragen om zoveel mogelijk op eigen terrein te parkeren, zodat mensen met kinderwagens, rollators op de stoep kunnen blijven en kinderen niet op straat hoeven spelen.
 • met elkaar zorgen dat snelheid in de wijk en op de Plaswijckweg wordt beperkt.
  *Goed voorbeeld doet goed volgen! Bedankt namens spelende kinderen, fietsende scholieren, voor uw zorg voor hun veiligheid.
 • Bridge: iemand die kan aangeven hoe te spelen met uitleg en voorbeelden.
  *of mensen die dat aanbod doen voor een groepje bij zich in huis? Meldt het via de rubriek <reactie wijkbewoners>
 • Suggestie om klachten over de bestrating na de waterleiding-perikelen te bundelen en te melden bij de gemeente.
  *Veel klachten die individueel worden gemeld bij de gemeente zijn niet verkeerd, maar ook een bericht naar de website, rubriek <reactie wijkbewoners>, kan bij een groot aantal leiden tot nogmaals een oproep van de Bewonersvereniging aan de gemeente.
 • Tot slot: er kwamen al meldingen binnen voor deelname aan Tuin-Kunst-en Geluksroute, evenals voor meedenken en doen voor Jubileum Wijkfeest in september 2017.
  *Een mooi begin: hoe meer mensen meedoen, hoe leuker het wordt! Nieuwe aanmeldingen worden toegejuicht!

*cursieve tekst zijn toevoegingen van het bestuur.