Menu

LAAT U NIET ZOMAAR KOPIËREN en VOORKOM FRAUDE MET EEN KOPIE VAN UW IDENTITEITSBEWIJS !

Link:  http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/01/10/laat-u-niet-zomaar-kopieren-voorkom-fraude-met-een-kopie-van-uw-identiteitsbewijs.html

 Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af!
Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is.
Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’

voorbeeld_identiteitsbewijs

Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

 1. Schrijf groot op de kopie:
  • voor wie de kopie is bedoeld;
  • de datum;
  • dat het een kopie is;
  • op de kopie een streep door je pasfoto toegestaan.
 2. Streep uw burgerservicenummer door (op 2 plaatsen): in het document, maar ook in de strook onderaan. Een burgerservicenummer is zeer persoonlijk !!!
 3. Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep het ook daar door.

Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alléén gebruiken als dat wettelijk is bepaald !!!, bijv. uw werkgever, de bank of zorgverleners (zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekering).
Hotels, sportscholen etc. hebben dit nummer niet nodig.

Zie ook www.mijnprivacy.nl
Op de website van het College bescherming persoonsgegevens vindt u meer informatie over wie een kopie van uw identiteitsbewijs mag maken.