Menu

Dringende oproep voor bestuursleden

Het bestuur van de bewonersvereniging Watergras is dringend op zoek naar minimaal één nieuw bestuurslid. Volgens de statuten zijn er minimaal vier bestuursleden en na de ALV op 31 maart is voor 2 van de 5 bestuursleden de maximale termijn verstreken en zullen zij aftreden.

Waarom is het belangrijk om een slagvaardig bestuur te hebben? Er komen veel ontwikkelingen op ons af in het kader van energietransitie en verduurzaming. De bewonersvereniging kan hier een grote rol in spelen bijvoorbeeld door collectieve acties. Dat kan u als bewoner een besparing op leveren!
Ook voor veel andere zaken is een goed functionerend bestuur nodig,

We zoeken een voorzitter en een bestuurslid dat zich vooral gaat richten op sociale activiteiten in de wijk.
Als u vindt dat de Bewonersvereniging goed is voor de wijk, kom in actie en neem contact met ons op!
Wij zijn graag bereid tot een informatief gesprek! Bel 0182 605040 of mail naar info@watergrasgouda.nl

Hartelijke groet en tot ziens?!
Het Bestuur