Menu

Vervolgbericht na veiligheids informatie avond

Met genoegen geven wij het volgende persbericht door aan onze wijkbewoners:

Subsidie.
Je kunt nu (vanaf 12-12-2019) subsidie aanvragen voor het plaatsen van een wifi-camera of video-deurbel. Dit hebben burgemeester Pieter Verhoeve en politiechef Ruud van Es vandaag bekendgemaakt. Dit zal moeten helpen om de woninginbraak in Gouda te verlagen.

Woninginbraak is helaas een groot probleem in Gouda. Daarom heeft de Goudse politie bedacht om de subsidieregeling uit te breiden. Je kunt nu een subsidie van maximaal €250,- krijgen. Voor maatregelen, die woninginbraak tegengaan, heeft Gouda in totaal €70.000,- beschikbaar gesteld.

Wat moet je doen?
Meld je camera aan bij ‘Camera in Beeld’, een project van de politie, waarbij jouw wifi-camera of video-deurbel bij een databank komt. Zo kan de politie zien, welke camera’s een melding sturen van woninginbraak.
Ruud van Es/Goudse politie: ”De beelden worden dan door ons bekeken, maar kunnen ook na toetsing van het Openbaar Ministerie worden ingezet in bijvoorbeeld opsporingsprogramma’s.”

Subsidie aanvragen.
Hoe je die subsidie aan kunt vragen, lees je hier>>>
https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veilig_In_en_Om_uw_huis/Subsidie_voor_inbraakwerende_maatregelen

Verslag 28 oktober Water en Grassen Veiligheidsavond

Deze avond werd bezocht door ruim 50 buurtbewoners.
Een mooie opkomst, wat betekent dat veel mensen betrokken zijn bij de veiligheid in onze wijk.
Om nog meer bewoners te informeren en op verzoek volgt hier een kort verslag van enkele belangrijke punten die aan de orde kwamen.

Voor de pauze was het woord aan de politie uit Gouda met een boeiend verhaal over hoe de politie zich inzet om onze stad en ook onze wijk veilig te houden. Dat dwingt respect af. Hulp van bewoners is daarbij zeer gewenst en van groot belang, vooral met het oog op preventie. Voor mogelijke inbrekers of andere kwaadwilligen is een flinke kans om gezien te worden namelijk niet plezierig.
Daarbij zijn in toenemende mate ook de aanwezigheid van camera’s heel effectief, omdat die voor de politie van groot nut kunnen zijn bij preventie en opsporing. Tip: meld uw camera aan bij de politie, want dankzij Camera in Beeld kan de politie sneller handelen na een misdrijf.

Tijdens het tweede deel van de avond volgde een presentatie door een werkgroep van bewoners, ontstaan na een eerdere informatieavond voor de Buurtwacht door de politie.

Over een breed scala van preventieve maatregelen werd informatie aangereikt.
Met betekenis voor:

 • eigen huis en auto: sloten, verlichting, camera’s (tip: leg uw autosleutel thuis in een blikje).
 • straat of wijk: buurtwacht, buurt-whatsapp, verlichting, camera’s.

We ondersteunen met camera’s het recherche werk van de politie. En dus ook de veiligheid in de wijk.
Vanwege het belang en steeds groter aanbod van camera’s werd door de werkgroep onderzocht en besproken welke aandachtspunten van belang zijn bij aanschaf:

 • Type camera (binnen/buiten/deurbel) (wat wil je waar zien?)
 • Beeldkwaliteit (zelfs matige kwaliteit kan al helpen bij gezien worden)
 • Dag- en nachtopname (licht is van belang / buitenlamp aanwezig?)
 • Aansluiting bekabeld vs WiFi (is wifi veilig? Wees alert bij Chinese makelij)
 • Opslag opnames (sdkaart / cloud… hoe lang mag en wil je opslag bewaren?)

Redenen voor camerabeveiliging kwamen eveneens aan de orde, zoals:

 • Preventieve werking   (bij kwade bedoelingen wil niemand in beeld)
 • Recherche werk politie   (die heeft soms al genoeg aan postuur of andere specifieke zaken)
 • Gemoedsrust   (lijkt er bij een voorval sprake van baldadigheid of opzet?)

Plaatsen en aansluiten van de camera’s vereist enige kennis van zaken, maar is al door diverse wijkbewoners gedaan.
Vanwege alle verschillende wensen geeft de werkgroep geen aankoop adviezen over specifieke modellen, merken of types camera.

Bij plaatsen van een camera gelden een aantal regels en voorwaarden (zie link onderaan). Ook een bordje ‘cameratoezicht’ aan de gevel is verplicht (en alleen dat is al effectief gebleken).
Voor mensen die willen laten plaatsen het volgende:

 • De politie vertelde dat ze bij de Gemeente proberen om subsidies voor het plaatsen van camera’s te krijgen.
 • Dat is nu al het geval voor hang en sluitwerk. (Raadpleeg hiervoor de link onderaan).
 • Naar aanleiding van deze wijkavond heeft de firma Kalkhoven een tijdelijke actie voor de buurt aangeboden, geldig t/m 30 december (Zie eveneens link onderaan).
  (de werkgroep staat onpartijdig tegenover dit aanbod).

De avond werd besloten met een geanimeerde rondvraag en de mogelijkheid nog even na te praten. We kijken terug op een avond in goede sfeer. En een veilige(r) wijk?
Met dank aan de politie, de werkgroep en alle aanwezigen.

Nuttige informatie:
https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.htm
https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veilig_In_en_Om_uw_huis/Subsidie_voor_inbraakwerende_maatregelen

Voor interesse in aanbod Kalkhoven voor WaterGraswijk: opvragen via info@watergrasgouda.nl of direct contact via www.kalkhoven.com

Reminder: Informatieavond VEILIGHEID:

Reminder: Informatieavond VEILIGHEID: Maandagavond 28 oktober

Motto: Hoe veilig is ons huis, auto en onze wijk en wat kunnen wij als bewoners daar aan doen?

Op deze avond hoort u rechtstreeks van de politie hoe het is gesteld met de veiligheid in onze WaterGraswijk. Met tips en mogelijkheden om met elkaar alert te blijven.

Een werkgroep bewoners informeert u over diverse preventieve acties om ongewenst bezoek te weren. Van simpel “maar nooit aan gedacht”, tot uitgebreid, zoals “waar let ik op bij de aanschaf van een camera¨.

Maandagavond 28 oktober , in de aula van de voormalige PWA-Kazerne, Groen van Prinsterersingel 44, 2805TE Gouda

De zaal is open vanaf 19.15 uur en het programma start om 19.30uur.
Na afloop is er gelegenheid tot informeel napraten onder het genot van een drankje.

Een flink aantal bewoners heeft al gemeld aanwezig te zijn.
Mooi, want met veel betrokken bewoners, maken we een veilige wijk.

U komt toch ook?

U bent welkom zonder aanmelding, maar in verband met de organisatie stellen wij het zeer op prijs als u ons laat weten als u komt en met hoeveel personen, via een mailtje naar info@watergrasgouda.nl.

Informatieavond VEILIGHEID

Welkom op maandagavond 28 oktober. Motto van deze informatieavond:
Hoe veilig is ons huis, auto en onze wijk en wat kunnen wij als bewoners daar aan doen?

Maandagavond 28 oktober organiseert de Bewonersvereniging Watergras – samen met de politie Gouda en voorbereid door een werkgroep bewoners – een informatieavond: Hoe maken wij met elkaar onze wijk maximaal veilig tegen inbraak en criminaliteit?

Donkere dagen: meer criminaliteit
Met het invallen van de donkere dagen neemt de kans op criminaliteit toe, zo leert de ervaring. Denk aan inbraken in huizen en auto’s.
Inwoners blijken veel ellende te kunnen voorkomen door goed voorbereid de winter in te gaan en preventieve maatregelen te nemen. In samenwerking met de politie streven we zo naar een maximaal veilige wijk.

Wat kunt u verwachten?
De politie doet de aftrap en vertelt over hun werk, met name over de situatie in de Water- en Grassenwijk, en over het effect van preventieve maatregelen.
Na de pauze ziet u een verrassende presentatie over allerlei preventieve maatregelen, toegespitst op concrete en praktische oplossingen. De werkgroep heeft veel informatie verzameld, met name ook over camera’s, waar je als leek nauwelijks weet waar je op moet letten.

Wanneer en waar bent u welkom?
Maandagavond 28 oktober , in de aula van de voormalige PWA-Kazerne, Groen van Prinsterersingel 44, 2805TE Gouda
De zaal is open vanaf 19.15 uur en het programma start om 19.30uur.
Na afloop is er gelegenheid tot informeel napraten onder het genot van een drankje.

Wij hopen op een grote opkomst. U komt toch ook?
In verband met de organisatie stellen wij het zeer op prijs als u ons laat weten dat u komt en met hoeveel personen, via een mailtje naar info@watergrasgouda.nl.

 

Inzameling kerstbomen 11 januari 2017

Op de website van de gemeente Gouda staat vermeld: “Op 11 januari kunt u uw kerstboom inleveren op diverse locaties in Gouda. U ontvangt 50 eurocent per kerstboom. Cyclus zorgt dat deze bomen op een verantwoorde manier worden verwerkt.”
Op deze website is nog niet vermeld dat ook de Waterruit op 11 januari 2017 een officieel kerstboominzamelpunt is van Cyclus en bemand wordt door het Buurtpreventieteam Watergras. Ook het buurtpreventieteam betaalt, namens Cyclus, 50 eurocent per boom.
Inzamelen van de kerstbomen bij het elektriciteitshuisje bij ingang Waterruit van 13.00 – 15.30 uur.

Aanmeldingen WhatsApp-groep Watergras

Helaas was onze mailbox vol en zijn aanmeldingen voor de WhatsApp-groep Watergras niet goed doorgekomen. Het gaat om de aanmeldingen verstuurd tussen 21 en 27 februari.
Heeft u uw aanmelding verstuurd tussen 20 en 27 februari jl., dan verzoeken we u uw aanmelding nogmaals te mailen naar info@watergrasgouda.nl of bij een van de buurtcoördinatoren in te leveren.
Onze excuses voor de overlast.

WhatsApp groep Watergras

Ook in de Watergras willen wij dit signaleringssysteem introduceren.
Wilt u ook meedoen aan de WhatsApp groep Watergras? Meld u dan vóór 1 maart a.s. aan ! (zie antwoordstrook in brochure).
Alle informatie kunt u nalezen in de begeleidende brief en brochure ‘Whatsapp groep Watergras’.

Brief: Brief bij brochure WhatsApp groep Watergras feb 2016

Brochure: Brochure WhatsApp groep Watergras feb 2016

WhatsApp-groep in Water- en Grassenbuurt

Het Buurtpreventieteam Watergras overweegt, onder meer in samenspraak met de Bewonersvereniging Watergras, om ook in de Water- en Grassenbuurt een WhatsApp-netwerk op te zetten.

Doel van deze WhatsApp-groep is: de veiligheid in onze wijken te verhogen door tijdige signalering van mogelijk onveilige c.q. ongewenste situaties (geen verkeerssituaties).

Het is de bedoeling dat deelnemers, door het verzenden van een WhatsApp-bericht, elkaar snel informeren (waarschuwen!) over waargenomen ongewenste-/ mogelijk onveilige situaties op straat, respectievelijk in de wijk. Wij streven ernaar om in iedere straat meerdere deelnemers te hebben. Echter om deel te kunnen uitmaken van een WhatsApp-groep dient u te beschikken over een smartphone in verband met het (eventueel) downloaden en gebruiken van de gratis (WhatsApp) App.

Over dit onderwerp en de praktische uitvoering wordt u binnenkort uitgebreider geïnformeerd.

Buurtpreventie en buurtcoördinatoren Watergras

Buurtpreventie wordt gecoördineerd door Bob Arends (06 384 40 848)

De verdeling van de wijk over de buurtcoördinatoren is als volgt:

WATERBUURT

 • Ruud Gebhardt, Waterruit 64, tel. 528 387
 • Marijke van der Werp, Waterruit 126, tel. 539 577

GRASSENBUURT

 • Jaap Blokzijl, Kamgras 12, tel. 534 181
 • Wim Meijer, Raaigras 72, tel. 546 752

Voor meer informatie over buurtpreventie, kijk in het menu van de website onder Buurtpreventie.

Nieuwsmail Veiligheid in de wijk

Ter info. Door VeiligheidspuntGouda is Nieuwsbrief 1, 21 december rondgestuurd.
Voor inzage van deze nieuwsbrief klik: http://us4.campaign-archive1.com/?u=3949baa8632b4964321474cf4&id=979bab5208&e=4ab8c9b291