Menu

Verslag 28 oktober Water en Grassen Veiligheidsavond

Deze avond werd bezocht door ruim 50 buurtbewoners.
Een mooie opkomst, wat betekent dat veel mensen betrokken zijn bij de veiligheid in onze wijk.
Om nog meer bewoners te informeren en op verzoek volgt hier een kort verslag van enkele belangrijke punten die aan de orde kwamen.

Voor de pauze was het woord aan de politie uit Gouda met een boeiend verhaal over hoe de politie zich inzet om onze stad en ook onze wijk veilig te houden. Dat dwingt respect af. Hulp van bewoners is daarbij zeer gewenst en van groot belang, vooral met het oog op preventie. Voor mogelijke inbrekers of andere kwaadwilligen is een flinke kans om gezien te worden namelijk niet plezierig.
Daarbij zijn in toenemende mate ook de aanwezigheid van camera’s heel effectief, omdat die voor de politie van groot nut kunnen zijn bij preventie en opsporing. Tip: meld uw camera aan bij de politie, want dankzij Camera in Beeld kan de politie sneller handelen na een misdrijf.

Tijdens het tweede deel van de avond volgde een presentatie door een werkgroep van bewoners, ontstaan na een eerdere informatieavond voor de Buurtwacht door de politie.

Over een breed scala van preventieve maatregelen werd informatie aangereikt.
Met betekenis voor:

 • eigen huis en auto: sloten, verlichting, camera’s (tip: leg uw autosleutel thuis in een blikje).
 • straat of wijk: buurtwacht, buurt-whatsapp, verlichting, camera’s.

We ondersteunen met camera’s het recherche werk van de politie. En dus ook de veiligheid in de wijk.
Vanwege het belang en steeds groter aanbod van camera’s werd door de werkgroep onderzocht en besproken welke aandachtspunten van belang zijn bij aanschaf:

 • Type camera (binnen/buiten/deurbel) (wat wil je waar zien?)
 • Beeldkwaliteit (zelfs matige kwaliteit kan al helpen bij gezien worden)
 • Dag- en nachtopname (licht is van belang / buitenlamp aanwezig?)
 • Aansluiting bekabeld vs WiFi (is wifi veilig? Wees alert bij Chinese makelij)
 • Opslag opnames (sdkaart / cloud… hoe lang mag en wil je opslag bewaren?)

Redenen voor camerabeveiliging kwamen eveneens aan de orde, zoals:

 • Preventieve werking   (bij kwade bedoelingen wil niemand in beeld)
 • Recherche werk politie   (die heeft soms al genoeg aan postuur of andere specifieke zaken)
 • Gemoedsrust   (lijkt er bij een voorval sprake van baldadigheid of opzet?)

Plaatsen en aansluiten van de camera’s vereist enige kennis van zaken, maar is al door diverse wijkbewoners gedaan.
Vanwege alle verschillende wensen geeft de werkgroep geen aankoop adviezen over specifieke modellen, merken of types camera.

Bij plaatsen van een camera gelden een aantal regels en voorwaarden (zie link onderaan). Ook een bordje ‘cameratoezicht’ aan de gevel is verplicht (en alleen dat is al effectief gebleken).
Voor mensen die willen laten plaatsen het volgende:

 • De politie vertelde dat ze bij de Gemeente proberen om subsidies voor het plaatsen van camera’s te krijgen.
 • Dat is nu al het geval voor hang en sluitwerk. (Raadpleeg hiervoor de link onderaan).
 • Naar aanleiding van deze wijkavond heeft de firma Kalkhoven een tijdelijke actie voor de buurt aangeboden, geldig t/m 30 december (Zie eveneens link onderaan).
  (de werkgroep staat onpartijdig tegenover dit aanbod).

De avond werd besloten met een geanimeerde rondvraag en de mogelijkheid nog even na te praten. We kijken terug op een avond in goede sfeer. En een veilige(r) wijk?
Met dank aan de politie, de werkgroep en alle aanwezigen.

Nuttige informatie:
https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.htm
https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veilig_In_en_Om_uw_huis/Subsidie_voor_inbraakwerende_maatregelen

Voor interesse in aanbod Kalkhoven voor WaterGraswijk: opvragen via info@watergrasgouda.nl of direct contact via www.kalkhoven.com