Menu

Algemene Ledenvergadering 2023

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene LedenVergadering 2023 op dinsdag 28 maart om 20:00 u in De Veste.

Hierbij vindt u de bijbehorende documenten voor de ALV (klik hiervoor de link):
1. De stukken (agenda, jaarverslag 2022, jaarplan 2023, financieel)
2. De notulen van de vorige ALV (31 maart 2022)
3. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement

Wij vragen u om u aan te melden via info@watergrasgouda.nl . Wij hopen u op de 28e te ontmoeten.
Tot dan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Bewonersvereniging Watergras Gouda

Werkzaamheden Plaswijckweg

Beste buurtbewoners,

Wij hebben allen een brief ontvangen over de werkzaamheden aan de Plaswijckweg. Van 13 maart t/m 19 mei wordt er een schoolzone gecreëerd ter hoogte van de twee uitgangen van onze buurt.

Zojuist heb ik met de uitvoerder gesproken. Hij garandeerde mij dat ten alle tijden minimaal één van de twee uitgangen (Waterruit of Raaigras) open zal zijn. Ze gaan proberen om van te voren te communiceren welke uitgang open is, maar kunnen dit niet altijd garanderen. Het zou dus kunnen zijn dat u een keer voor een gesloten straat staat en toch nog even moet omrijden.
Mocht u zelf vragen hebben over de werkzaamheden, kunt u een mail sturen aan schoolzonesgouda@van-ooijen.nl

Als ik meer informatie ontvang (bijv als voor een langere periode een van de uitgangen gesloten is), zal ik u daarvan via deze nieuwsbrief op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
Annemarie van Bragt
Secretaris Watergras

Aanmelden voor reanimatiecursus?

De website is aangevuld met pagina over het aanmelden voor een reanimatiecursus.
Zie: https://www.watergrasgouda.nl/reanimatie/

AANKONDIGING en OPROEP

Beste leden,
Graag willen we alvast bij u de jaarlijkse algemene ledenvergadering aankondigen. Deze is op dinsdagavond 28 maart 2023 in De Veste. De uitnodiging en stukken worden ter zijner tijd verzonden.

Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen:

 • Ruud Heijker, plaatsvervangend voorzitter
 • Jolanda Scherpenzeel, penningmeester
 • Annemarie van Bragt, secretaris

Sinds april vorig jaar draait Esther van Doorn alvast met ons mee. Zij is bereid om bij de komende ALV tot het bestuur toe te treden, met als aandacht de sociale zaken. Maar Jolanda, de penningmeester, gaat tijdens de ALV aftreden. Dat betekent dat we op zoek zijn naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan in ieder geval een penningmeester. Dit is echt belangrijk, om de activiteiten van de Watergras voort te kunnen zetten.
Wilt u hier alstublieft over nadenken? En vooral u aanmelden? U kunt dit door mail te sturen naar info@watergrasgouda.nl of te bellen met Annemarie van Bragt 0182 605040.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Annemarie van Bragt

Reanimatiecursus voor bewoners Water- en Grassenbuurt


Samen maken we de Water- en Grassenbuurt in Gouda HARTveilig.

Leer op zaterdag 18 februari 2023 reanimeren en een AED gebruiken. Heb je al een training gehad. Fris dan je kennis op in de herhalingscursus.

De Wijkvereniging Water- en Grassenbuurt heeft in 2018 een AED aangeschaft. Een AED kan een schok geven bij een hartstilstand en zo het hart weer laten kloppen. Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Het is daarom belangrijk dat veel mensen leren reanimeren en de AED gebruiken. Én dat je weet wanneer iemand in je buurt een hartstilstand heeft. Door je aan te melden als burgerhulpverlener ontvang je een bericht van de meldkamer 112 als iemand in je nabije omgeving een hartstilstand heeft en krijg je de locatie door, zodat je eerste hulp kunt verlenen. Met de AED én voldoende burgerhulpverleners in onze wijk vergroten we ieders overlevingskans bij een hartstilstand in onze buurt. Zo maken we samen onze Water- en Grassenbuurt HARTveilig.


Meld je aan voor de basis reanimatietraining

Op zaterdag 18 februari om 09.30 uur organiseren we in Ontmoetingscentrum Van Noord een reanimatietraining om meer bewoners in onze wijk te leren reanimeren. In deze reanimatietraining van ongeveer 2,5 uur leer je met behulp van theorie én veel oefenen:

 • beoordelen of je moet beginnen met reanimeren
 • de ademweg vrijmaken, hartmassage (borstcompressies) geven en beademen
 • hoe je de AED moet gebruiken
 • waar de AED precies hangt
 • en hoe je je kan aanmelden als burgerhulpverlener.

Na afloop ontvang je het lesmateriaal om alles nog eens na te lezen en ontvang je een reanimatiecertificaat. Hiermee kan je je aanmelden als burgerhulpverlener.

Meld je direct aan https://www.reanimatiecursus.info/Webwinkel-Product-254346684/BASISCURSUS-Reanimatie-AED-18-02-2023-begint-om-09:30-uur.html


Meld je aan voor de herhalingsreanimatietraining

Op zaterdag 18 februari om 13.00 uur organiseren we in Ontmoetingscentrum Van Noord een herhalingstraining reanimatie om de kennis op te frissen en te oefenen met reanimeren en gebruiken van de AED. In deze reanimatietraining van ongeveer 2uur oefen je veel en fris je je theorie weer op. Je leert: beoordelen of je moet beginnen met reanimeren

 • de ademweg vrijmaken, hartmassage (borstcompressies) geven en beademen
 • hoe je de AED moet gebruiken
 • waar de AED precies hangt
 • en hoe je je kan aanmelden als burgerhulpverlener.

Na afloop ontvang je het lesmateriaal om alles nog eens na te lezen en ontvang je een reanimatiecertificaat. Hiermee kan je je aanmelding als burgerhulpverlener verlengen.

Meld je direct aan https://www.reanimatiecursus.info/Webwinkel-Product-848924223/HERHALINGCURSUS-Reanimatie-AED-18-02-2023-begint-om-13:00-uur.html


Welke cursus moet ik kiezen?

Bij de basis reanimatietraining in de ochtend beginnen we bij het begin: je leert over wat reanimeren is, wanneer je moet reanimeren en hoe je dat op een voor jou veilige manier doet. Alles wordt stap voor stap uitgelegd en er wordt veel geoefend. Er is uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen. Deze cursus is ook heel geschikt als het al wat langer geleden is dat je een reanimatietraining hebt gevolgd of als je het misschien nog een beetje spannend vindt. In de herhalingscursus is de lesstof hetzelfde, maar is het tempo wat hoger. In deze cursus staat het oefenen met reanimeren centraal. Door te oefenen met verschillende situaties haal je al je kennis weer op en groeit je vertrouwen in je reanimatievaardigheden. Ook wordt de theorie in de beginnerscursus weer kort opgefrist.


Wat moet je weten voordat je je aanmeldt?

 • Het doel van de training is om wijkbewoners te leren reanimeren en kennis te laten maken met het oproepsysteem voor burgerhulpverleners. Uiteraard is aanmelden voor het oproepsysteem niet verplicht.
 • Reanimeren is fysiek inspannend. Het is daarom wel belangrijk dat je enig uithoudingsvermogen hebt. Iedereen vanaf 14 jaar kan het leren en is hier lichamelijk en mentaal toe in staat. Bij ernstige klachten aan knieën, polsen of schouders kan reanimeren (te) belastend zijn.
 • De training is bedoelt voor bewoners van de Water- en Grassenbuurt in Gouda.
 • Wil je wel deelnemen, maar kun je niet? Stuur een mailtje naar info@watergrasgouda.nl

Bij voldoende belangstelling organiseren we een tweede trainingsdag.

 • We maken er een gezellige dag van: we zorgen voor koffie / thee. En we zorgen na de basistraining, en voor de middagtraining voor een drankje.
 • Na de training is er gelegenheid om te oefenen om in de wijk te oefenen met het openmaken van de AED kast.
 • Je naam en e-mailadres wordt gedeeld met het organisatiecomité en het bestuur van de wijkvereniging Watergras. Als je dit niet wilt: geef dit dan aan bij de opmerkingen bij inschrijvingen.
 • De training vindt plaats bij Ontmoetingscentrum Van Noord, Lekkenburg 1 in Gouda.

De training wordt verzorgt door instructeurs van Reanimatie Drechtsteden. Aanmelden en betalen verloopt via de site van Reanimatie Drechtsteden. De kosten zijn € 48,- per persoon. De meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de trainingskosten. Bent u lid van de Bewonersvereniging Watergras en vergoedt uw verzekering de training niet? Dan ontvangt u na deelname €20,- van de cursuskosten retour.

Meld je nu aan: https://www.reanimatiecursus.info/gouda

Kijk voor meer informatie op de website van de Hartstichting https://www.hartstichting.nl/reanimatie


Vragen?

Stuur een mailtje naar info@watergrasgouda.nl en vermeldt indien gewenst uw telefoonnummer. Wij (Esther van Doorn & Rebecca Abma-Schouten) nemen dan z.s.m. contact met je op.

 

HERINNERING – KERSTBOOMINZAMELING

=== KERSTBOOMINZAMELING ===

Wanneer: woensdagmiddag 11 januari 13:00 – 15:30 u
Waar: in de bocht van de Waterruit, ter hoogte van het pad naar het Watergraseiland.
Wat: voor iedere ingeleverde kerstboom 50 ct

Wij als bewonersvereniging Watergras doen mee met de kerstboominzameling in de gemeente Gouda. De afgelopen twee jaar kon dit niet plaatsvinden vanwege corona, maar gelukkig vindt er dit jaar weer een centrale inzameling plaats zodat er geen losse kerstbomen in de wijk achterblijven!
Je kunt je kerstboom inleveren, voor iedere ingeleverde kerstboom wordt er 50 ct uitbetaald! Medewerkers van Cyclus komen de kerstbomen ophalen en zorgen ook voor het inladen in de vuilniswagen.
We kunnen nog enkele vrijwilligers gebruiken om te helpen met innemen van de kerstbomen en uitbetalen. Mail hiervoor naar info@watergrasgouda.nl of bel 0182 605040.

Meer informatie over de inzameling in Gouda op https://cyclusnv.nl/kerstbomeninzameling-2023

Abonneren op nieuwsbrieven

Zowel de website van de bewonersvereniging Watergras als de website van de werkgroep Energie Watergras hebben onder het programma-menu  en de rubriek “Zoeken” een rubriek met:

Op de hoogte blijven?
Abonneer je op onze nieuwsbrief en
website-berichten.

Ter informatie het volgende:

 • De e-mailadressenbestanden voor verzending van nieuwsbrieven en website-berichten van de twee websites, van de bewonersvereniging (https://www.watergrasgouda.nl) en van de energie werkgroep (https://energie.watergrasgouda.nl) staan vanaf 18 december 2022 los van elkaar.
 • De verzending van berichten van de bewonersvereniging gaat door op de oude voet met het e-mailadressenbestand, dat de afgelopen jaren is opgebouwd.
 • De wijze van verzending van berichten van de Werkgroep Energie Watergras geschiedt op dezelfde wijze als van de website van de bewonersvereniging, nl. bij plaatsing van een nieuw bericht op de homepage van deze website.

Echter:

 • De initiële e-mailadressen voor verzending van berichten door de energie-website zijn de  e-mailadressen van de intekenlijst van de bijeenkomst op 1 december 2022 geworden.
 • Geen e-mailadres van u op de intekenlijst van 1 december en wilt u op de hoogte blijven van de berichten van de energie werkgroep, moet u zich wel apart op die website (energie.watergrasgouda.nl) abonneren.

Reanimatiecursus voor bewoners Water- en Grassenbuurt

 

 


Samen maken we de Water- en Grassenbuurt in Gouda HARTveilig.

Leer op zaterdag 18 februari 2023 reanimeren en een AED gebruiken. Heb je al een training gehad. Fris dan je kennis op in de herhalingscursus.

De Wijkvereniging Water- en Grassenbuurt heeft in 2018 een AED aangeschaft. Een AED kan een schok geven bij een hartstilstand en zo het hart weer laten kloppen. Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Het is daarom belangrijk dat veel mensen leren reanimeren en de AED gebruiken. Én dat je weet wanneer iemand in je buurt een hartstilstand heeft. Door je aan te melden als burgerhulpverlener ontvang je een bericht van de meldkamer 112 als iemand in je nabije omgeving een hartstilstand heeft en krijg je de locatie door, zodat je eerste hulp kunt verlenen. Met de AED én voldoende burgerhulpverleners in onze wijk vergroten we ieders overlevingskans bij een hartstilstand in onze buurt. Zo maken we samen onze Water- en Grassenbuurt HARTveilig.

Meld je aan voor de basis reanimatietraining
Op zaterdag 18 februari om 09.30 uur organiseren we in Ontmoetingscentrum Van Noord een reanimatietraining om meer bewoners in onze wijk te leren reanimeren. In deze reanimatietraining van ongeveer 2,5 uur leer je met behulp van theorie én veel oefenen:

 • beoordelen of je moet beginnen met reanimeren
 • de ademweg vrijmaken, hartmassage (borstcompressies) geven en beademen
 • hoe je de AED moet gebruiken
 • waar de AED precies hangt
 • en hoe je je kan aanmelden als burgerhulpverlener.

Na afloop ontvang je het lesmateriaal om alles nog eens na te lezen en ontvang je een reanimatiecertificaat. Hiermee kan je je aanmelden als burgerhulpverlener.

Meld je aan voor de herhalingsreanimatietraining
Op zaterdag 18 februari om 13.00 uur organiseren we in Ontmoetingscentrum Van Noord een herhalingstraining reanimatie om de kennis op te frissen en te oefenen met reanimeren en gebruiken van de AED. In deze reanimatietraining van ongeveer 2,5 uur leer je met behulp van theorie én veel oefenen:

 • beoordelen of je moet beginnen met reanimeren
 • de ademweg vrijmaken, hartmassage (borstcompressies) geven en beademen
 • hoe je de AED moet gebruiken
 • waar de AED precies hangt
 • en hoe je je kan aanmelden als burgerhulpverlener.

Na afloop ontvang je het lesmateriaal om alles nog eens na te lezen en ontvang je een reanimatiecertificaat. Hiermee kan je je aanmelding als burgerhulpverlener verlengen.

Wat moet je weten voordat je je aanmeldt?

 • Het doel van de training is om wijkbewoners te leren reanimeren en kennis te laten maken met het oproepsysteem voor burgerhulpverleners. Uiteraard is aanmelden voor het oproepsysteem niet verplicht.
 • Reanimeren is fysiek inspannend. Het is daarom wel belangrijk dat je enig uithoudingsvermogen hebt. Iedereen vanaf 14 jaar kan het leren en is hier lichamelijk en mentaal toe in staat. Bij ernstige klachten aan knieën, polsen of schouders kan reanimeren (te) belastend zijn.
 • De training is bedoelt voor bewoners van de Water- en Grassenbuurt in Gouda.
 • Wil je wel deelnemen, maar kun je niet? Stuur een mailtje naar info@watergrasgouda.nl

Bij voldoende belangstelling organiseren we een tweede trainingsdag.

 • We maken er een gezellige dag van: we zorgen voor koffie / thee. En we zorgen na de basistraining, en voor de middagtraining voor een drankje.
 • Na de training is er gelegenheid om te oefenen om in de wijk te oefenen met het openmaken van de AED kast.
 • Je naam en e-mailadres wordt gedeeld met het organisatiecomité en het bestuur van de wijkvereniging Watergras. Als je dit niet wilt: geef dit dan aan bij de opmerkingen bij inschrijvingen.
 • De training vindt plaats bij Ontmoetingscentrum Van Noord, Lekkenburg 1 in Gouda.

De training wordt verzorgt door instructeurs van Reanimatie Drechtsteden. Aanmelden en betalen verloopt via de site van Reanimatie Drechtsteden. De kosten zijn € 48,- per persoon. De meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de trainingskosten. Bent u lid van de Bewonersvereniging Watergras en vergoedt uw verzekering de training niet? Dan ontvangt u na deelname €20,- van de cursuskosten retour.

Meld je nu aan: https://www.reanimatiecursus.info/gouda

Kijk voor meer informatie op de website van de Hartstichting https://www.hartstichting.nl/reanimatie

Vragen?
Stuur een mailtje naar info@watergrasgouda.nl en vermeldt indien gewenst uw telefoonnummer. Wij (Esther van Doorn & Rebecca Abma-Schouten) nemen dan z.s.m. contact met je op.

Verslag bijeenkomst 1 december 2022

Woningisolatie, kennisdelen en warmtefoto’s
In de volle De Veste (120 belangstellenden) werden op donderdag 1 december vanuit de energiewerkgroep van de bewonersvereniging Watergras twee energieacties gepresenteerd: woningisolatie en warmtefoto’s van de woning. Daarnaast vroeg de werkgroep aandacht voor een enquête.
Lees verder: https://energie.watergrasgouda.nl/

Vooraankondiging kerstboominzameling


====KERSTBOOMINZAMELING====
woensdagmiddag 11 januari 2023

Na twee jaar de kerstbomen apart in te zamelen, wordt op 11 januari 2023 weer een grote kerstboominzameling gehouden. Een van de plekken in Gouda-Noord zal bij ons in de buurt zijn, op de Waterruit ter hoogte van het Watergraseiland. Per ingeleverde kerstboom wordt er 50 ct uitbetaald!
Wij zoeken nog vrijwilligers die op deze woensdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 u kunnen helpen met innemen van de kerstbomen en uitbetalen. Graag een berichtje naar info@watergrasgouda.nl of bel met 0182 605040.