Menu

WhatsApp-groep in Water- en Grassenbuurt

Het Buurtpreventieteam Watergras overweegt, onder meer in samenspraak met de Bewonersvereniging Watergras, om ook in de Water- en Grassenbuurt een WhatsApp-netwerk op te zetten.

Doel van deze WhatsApp-groep is: de veiligheid in onze wijken te verhogen door tijdige signalering van mogelijk onveilige c.q. ongewenste situaties (geen verkeerssituaties).

Het is de bedoeling dat deelnemers, door het verzenden van een WhatsApp-bericht, elkaar snel informeren (waarschuwen!) over waargenomen ongewenste-/ mogelijk onveilige situaties op straat, respectievelijk in de wijk. Wij streven ernaar om in iedere straat meerdere deelnemers te hebben. Echter om deel te kunnen uitmaken van een WhatsApp-groep dient u te beschikken over een smartphone in verband met het (eventueel) downloaden en gebruiken van de gratis (WhatsApp) App.

Over dit onderwerp en de praktische uitvoering wordt u binnenkort uitgebreider geïnformeerd.