Menu

Overname Rekam door Deltafiber

De vele Rekam klanten in onze wijk hebben een brief van Deltafiber ontvangen dat de Rekam is overgenomen.

Ik onderzocht de gevolgen voor glasvezel in onze wijk.

  • Deltafiber meldde me aan de telefoon dat de KPN abonnementen voor internet en tv bij de Rekam niet beschikbaar komen via het glasvezel van Deltafiber.
  • KPN zegt op hun site dat ze nog steeds van plan zijn om glasvezel te gaan aanleggen in onze wijk. De datum wanneer, zou zichtbaar moeten zijn onder mijn accountgegevens, maar dat was niet het geval. Aan de telefoon meldden ze me dat ze eind september 2021 glasvezel tot de voordeur willen hebben in onze wijk, zoals nu Deltafiber dat ook heeft.

Iedereen kan zijn eigen afweging maken voor een eventuele overstap.

  • Bij overstappen op glasvezel van Deltafiber moet u kiezen uit één van de bij Deltafiber aangesloten providers. Als u uw KPN mail adres wilt behouden, moet u daarnaast ook uw KPN abonnement behouden.
  • Als KPN zich houdt aan hun planning, kunt u over een half jaar via KPN – glasvezel uw KPN abonnement voortzetten.

Heeft u andere of extra informatie, laat het ons weten op info@watergrasgouda.nl !

Te hoge verkeersdrempels

Beste buurtbewoner,
Tijdens onze ALV in oktober 2020 heeft een bewoner ons erop geattendeerd dat de verkeersdrempels in onze buurt soms te hoog zijn, waardoor er regelmatig een onderkant van de auto overheen schraapt. De eerste reactie van de leden tijdens deze vergadering was: “Mooi! Dan moeten de auto’s wel rustiger rijden.” Maar in sommige gevallen is zelfs bij langzaam rijden een geschraap van de onderkant te horen. Het wegdek rond de verkeersdrempel is zodanig verzakt, dat de drempel te hoog geworden is.

Wij wijzen u erop dat u deze te hoge verkeersdrempels kunt melden bij de gemeente met het verzoek om hier iets aan te doen. Er is geen garantie dat er voldoende budget bij de gemeente beschikbaar is om het probleem te verhelpen, maar we kunnen het wel kenbaar maken! U kunt dit melden op de website https://gouda.slimmelden.nl/ Hierop kunt u precies de locatie van de verkeersdrempel aangeven en het probleem aangeven. Enkele leden vertelden dat zij goede terugkoppeling kregen na meldingen via deze link.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Watergras Gouda

Ophalen Kerstbomen.

In afwijking met voorgaande jaren, zamelt dit keer Cyclus zelf de kerstbomen in.
Het advies is ook komende tijd om nog zoveel mogelijk thuis te blijven. Een kerstboominzameling waarbij inwoners op pad gaan, past hier niet bij.
Zorg ervoor dat uw kerstboom voor 7:30 uur, zonder versiering en lichtjes op één van de aanbiedplaatsen voor afvalcontainers ligt op:

Donderdag 7 januari 2021

Zie ook de afhaalkalender, https://afvalkalender.cyclusnv.nl/afvalstroom/727

Verslag ALV van 6 oktober 2020

Beste leden van de Watergras Gouda,
Hier is het verslag van de ALV van 6 oktober 2020. Het bestuur heeft ervoor gekozen om de namen van alle aanwezigen te verkorten door alleen de initialen te vermelden. Een versie met de volledige namen is op te vragen bij het bestuur.

Met vriendelijke groet,
Annemarie van Bragt,
secretaris Watergras Gouda.

Bijlage: Verslag ALV 6 okt 2020 definitief geanonimiseerd

Hier vindt u de stukken voor de ALV op 6 oktober 2020.

Bij het afronden van de stukken voor de vergadering werden op 18 september door de regering nieuwe maatregelen afgekondigd. Met name over het toegestane aantal deelnemers aan de vergadering is zowel bij ons als bij de Kazerne op dit moment geen 100% helderheid.
Vanzelfsprekend houden wij ons aan alle veiligheidsregels, ook als die onverhoopt alsnog worden bijgesteld.
Het verzoek tot aanmelding op de uitnodigingskaart hebben wij daarom aangescherpt:

Aanmelden is verplicht, met volgende gegevens:
Naam:
e-mailadres:
aantal personen:

U ontvangt enkele dagen voor de ALV bericht terug of uw plaats gereserveerd is of dat u eventueel op een wachtlijst staat.
Aanmelden kan t/m maandagochtend 4 oktober 12:00 uur via info@watergrasgouda.nl

Stukken t.b.v. ALV 6 oktober 2020

Tweede oproep voor locatie voor uitleen van gereedschappen

Beste bewoners,

Hier is een tweede oproep voor een nieuwe locatie voor uitleen van gereedschappen:
1 Elektrische onkruidborstel,
1 Hakselaar,
2 Hogedrukreinigers,
2 Terrasreinigers, te gebruiken samen met hogedrukreiniger.

Wie heeft er plek in de garage om onderstaande spullen op te slaan en af en toe uit te lenen aan medebewoners? Graag uw reactie. Stuur een mail naar info@watergrasgouda.nl of bel 0182 605040. Alvast hartelijk bedankt!
Voor meer informatie, kijk op https://www.watergrasgouda.nl/uitleen-gereedschappen/

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Annemarie van Bragt

Gevraagd locatie voor uitleengereedschappen

We zijn op zoek naar een nieuwe locatie voor uitleenspullen. Gedurende 5 jaar hebben Jean–Paul Sorée en Corinne Hamoen hun garage beschikbaar gesteld, maar hebben deze ruimte nu nodig. Het gaat om de volgende gereedschappen:

1 Elektrische onkruidborstel
1 Hakselaar
2 Hogedrukreinigers
2 Terrasreinigers, te gebruiken samen met hogedrukreiniger

Voor meer informatie, kijk op https://www.watergrasgouda.nl/uitleen-gereedschappen/

Wie biedt zich aan? Stuur een mail naar info@watergrasgouda.nl of bel 0182 605040. Alvast hartelijk bedankt!

Namens het bestuur,
Annemarie van Bragt

Mededeling van het Bestuur

9 april 2020

Beste leden,

Het is alweer een paar weken geleden dat we werden geconfronteerd met de uitbraak van het Corona-virus en de gevolgen daarvan.

Het is hartverwarmend te merken dat ook in onze wijk de mensen omkijken naar elkaar en helpen als dat nodig is. Ook allerlei leuke initiatieven komen langs.

De mogelijkheid om zich aan te melden als u hulp wilt bieden of hulp nodig heeft kregen wij spontaan de opgave van een aantal mensen die willen helpen.

Hulp vragers hebben zich (nog) niet gemeld, voor ons een indicatie van de aandacht van ieder voor elkaar. Zo nodig blijft het natuurlijk altijd mogelijk een hulpvraag naar ons contactadres te sturen.

Ook leden die een goed initiatief hebben en dat willen kenbaar maken kunnen contact met ons opnemen. Via publicatie op de website bereikt u dan uw buurtgenoten in onze wijk.

Wij wensen u allen Goede Paasdagen, gezondheid, veel sterkte in deze tijd met zorg voor elkaar, en bemoedig elkaar waar mogelijk ook met mooie dingen om het vol te houden.

Hartelijke groet van het bestuur, Jaap, Annemarie, Jolanda, Ruud en Annelien.

Uitstel ALV

In verband met Corona-virus adviseert het RIVM ‘social distancing’. Zie (www.rivm.nl)
“Je hebt minder contact met anderen of je houdt afstand tot anderen. Hierdoor is de kans kleiner dat je elkaar besmet. ”
Social distancing is een eenvoudige maar zeer effectieve maatregel om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het bestuur van de vereniging volgt dit advies op en
stelt daarom de ALV van 24 maart a.s. tot nader order uit.
Want onze wijk zo mogelijk vrij van het virus houden, daar gaan we voor!

De regering heeft meer maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Bij ziekte of milde klachten moeten mensen in quarantaine en uitzieken.
Thuisblijven kan lastig zijn om noodzakelijke boodschappen te doen.

Dagverblijven en scholen zijn dicht. Ouders moeten dit zelf oplossen, minimaal 3 weken lang.
Sommigen zouden daar graag soms even verlichting bij hebben, in welke vorm dan ook.

Maar in Watergras woon je goed!   Met 5 minuten werk, als iedereen mee doet.
Namelijk omkijken naar elkaar, en daarbij niemand missen!
Hoe dan?

Simpel: Ga even na wie er in de 2 huizen links en in de 2 huizen rechts van je woont:
Misschien iemand die jou kan helpen, of iemand die mogelijk om hulp verlegen zit?
Maak dan even contact, en overleg als er iets op te lossen is. Door jou zelf of een ander.

Het bestuur organiseert burenhulp om problemen op te lossen in aanvulling op bovenstaande eerste stap.
Doet u mee? Heeft u hulp nodig?
Meldt dit op info@watergrasgouda.nl of briefje in de bus van het secretariaat: Waterruit 16

Andere ideeën om elkaar te helpen zijn daar ook welkom.

Algemene Ledenvergadering 24 maart 2020.

Het bestuur heeft kennisgenomen van de adviezen van de regering om geen bijeenkomsten te houden die groter zijn dan 100 personen om besmetting met Covid-19 tegen te gaan.

De ALV valt net niet in die categorie, maar ontwikkelingen gaan snel. Wij kunnen niet uitsluiten dat we de ALV moeten opschorten.

Vooralsnog wachten we de berichtgeving af en komen op 17 maart met nader bericht.