Menu

Notulen ALV 30 maart 2022

Beste leden van de Watergras,

Hier zijn de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2022.

Met vriendelijke groet,
Annemarie van Bragt
secretaris Watergras

Bijlage: Notulen ALV 31 maart 2022

Nieuwe samenstelling bestuur

Beste leden van de bewonersvereniging,
Onlangs heeft het bestuur in nieuwe samenstelling de eerste vergadering gehad. Wij bedanken nogmaals Jaap van der Wel en Annelien Kalverda voor al hun werk dat ze de afgelopen jaren voor de vereniging hebben verricht.

Esther van Doorn heeft zich na de laatste ALV gemeld. Zij is bereid om tot ons bestuur toe te treden, met als voornaamste aandachtsgebied: coördinatie van de sociale activiteiten in onze wijk. Wij zijn heel blij dat Esther ons bestuur wil gaan versterken. Tot de volgende ALV zal zij als kandidaat-bestuurslid volop met ons meedraaien. Welkom, Esther!

Er is nog één vacature over en daarnaast heeft Jolanda van Scherpenzeel, onze penningmeester, aangeven met de volgende ALV te stoppen. Wij hopen dat er medebewoners zijn die zich spontaan aanmelden. U bent altijd van harte welkom.

(En dan hier een link naar de bestuurspagina van de website watergrasgouda.nl/organisatie/bestuur/)

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Annemarie van Bragt.

Over brief hondenverbod Watergraseiland

Beste buurtbewoners,

Onlangs is er rondom het Watergraseiland een brief opgeplakt over een Algeheel hondenverbod Watergras. Bovenaan deze brief staan de logo’s van de gemeente Gouda en de bewonersvereniging Watergras.

Wij willen met nadruk afstand nemen van deze brief. Het bestuur heeft geen medewerking verleend aan deze brief en het logo is oneigenlijk gebruikt.
De brief is inmiddels overal verwijderd.

We hebben ook contact opgenomen met de gemeente en zij hebben aangegeven dat zij hier ook niet aan hebben meegewerkt en hebben ons geadviseerd contact op te nemen met de wijkagent. Het bestuur gaat dat doen.

Wij onderstrepen de geldende regels voor het Watergraseiland:
dat honden aangelijnd door het park mogen lopen (dus niet los spelen op het grasveld). Mocht er toch hondenpoep komen, dan moet de hondeneigenaar dit meteen opruimen.

Wij hopen dat we met z’n allen op een harmonieuze manier gebruik kunnen maken van het Watergraseiland.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Watergras Gouda

Herinnering oproep ALV

Beste leden van de bewonersvereniging Watergras,

Graag willen we u nogmaals attenderen op de jaarlijkse ALV die wordt gehouden op aanstaande donderdag 31 maart om 20:00 u in De Veste. We kunnen alle inbreng van onze leden gebruiken!
Hier vindt u alle bijbehorende documenten:

  1. De stukken (agenda, jaarverslag, jaarplan, financieel en aanbieding nieuw huishoudelijk reglement)
  2. De notulen van de vorige ALV
  3. Het nieuwe huishoudelijk reglement
  4. Uitslag en conclusies van de enquête over fitness in de wijk

Wij verzoeken u vriendelijk om u aan te melden op info@watergrasgouda.nl .
Tot donderdag!

Het bestuur van Watergras Gouda

Algemene Ledenvergadering 2022

Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering 2022. Op 31 maart om 20:00 u in de Veste.
Hier vindt u de bijbehorende documenten voor de ALV:

  1. De stukken (agenda, jaarverslag, jaarplan, financieel en aanbieding nieuw huishoudelijk reglement)
  2. De notulen van de vorige ALV
  3. Het nieuwe huishoudelijk reglement
  4. Uitslag en conclusies van de enquete over fitness in de wijk

Wij verzoeken u om aan te melden via info@watergrasgouda.nl. We hopen u op de 31e te ontmoeten. Tot dan.

Het bestuur van Bewonersvereniging Watergras Gouda.

Dringende oproep voor bestuursleden

Het bestuur van de bewonersvereniging Watergras is dringend op zoek naar minimaal één nieuw bestuurslid. Volgens de statuten zijn er minimaal vier bestuursleden en na de ALV op 31 maart is voor 2 van de 5 bestuursleden de maximale termijn verstreken en zullen zij aftreden.

Waarom is het belangrijk om een slagvaardig bestuur te hebben? Er komen veel ontwikkelingen op ons af in het kader van energietransitie en verduurzaming. De bewonersvereniging kan hier een grote rol in spelen bijvoorbeeld door collectieve acties. Dat kan u als bewoner een besparing op leveren!
Ook voor veel andere zaken is een goed functionerend bestuur nodig,

We zoeken een voorzitter en een bestuurslid dat zich vooral gaat richten op sociale activiteiten in de wijk.
Als u vindt dat de Bewonersvereniging goed is voor de wijk, kom in actie en neem contact met ons op!
Wij zijn graag bereid tot een informatief gesprek! Bel 0182 605040 of mail naar info@watergrasgouda.nl

Hartelijke groet en tot ziens?!
Het Bestuur

 

Verslag ALV 7 oktober 2021

Beste leden van de Watergras,

Hier is het verslag van de ALV van 7 oktober 2021. ALV notulen 7 okt 2021 v2.0 (definitief)
Graag wil ik uw aandacht vestigen op het voornemen van twee bestuursleden om in het voorjaar van 2022 af te treden, waaronder onze voorzitter. Bij het bespreken van de nieuwe statuten tijdens deze vergadering is op uitdrukkelijk verzoek van de vergadering bepaald dat een bestuurslid maximaal 2 termijnen van vier jaar zitting mag hebben in het bestuur. Deze beide bestuursleden, Jaap van der Wel en Annelien Kalverda zitten dan al twee termijnen in het bestuur en gaan dus aftreden. Daarom bij deze een oproep:

Wie wil in het bestuur komen van onze vereniging en
meedenken over de activiteiten voor onze buurt?

Voor meer informatie mail naar info@watergrasgouda.nl of spreek een van de bestuursleden aan.
Kijk op https://www.watergrasgouda.nl/organisatie/bestuur/ voor onze contactgegevens.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

ALV 2021 – agenda update

Beste leden van de bewonersvereniging Watergras,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Bewonersvereniging.

Datum: donderdag 7 oktober 2021 om 20:00 u (zaal open 19:45 u)
Plaats: De Veste (grote zaal)
Adres: Ridder van Catsweg 300

Hier vindt u een link naar de vier documenten voor de vergadering:

Stukken t.b.v. ALV 7 oktober 2021:
Met hierin:
– Afspraken om veilig te vergaderingen
– Agenda
– Jaarverslag 2020
– Jaarplan 2022
– Financieel
– Aanbiedingsbrief Nieuwe statuten en Huishoudelijk reglement

Notulen van de vorige ALV  (Link gecorrigeerd!)

De nieuwe statuten

Het nieuwe huishoudelijk reglement

Tot dan!

Het bestuur van de Watergras

ALV 7 oktober 2021

Reminder ALV. Kom ook!

Aanstaande donderdag 7 oktober houden we om 20:00 u de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. U praat en denkt dan mee over gezellig bewegen in de Watergras, over veiligheid in de wijk, over nieuwe statuten en plannen en andere ideeën van bewoners en bestuur. Laat uw stem horen!

Meldt u aan op info@watergrasgouda.nl en wees welkom.

ALV 2021

Beste leden van de bewonersvereniging Watergras,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Bewonersvereniging.

Datum: donderdag 7 oktober 2021 om 20:00 u (zaal open 19:45 u)
Plaats: De Veste (grote zaal)
Adres: Ridder van Catsweg 300

Hier vindt u een link naar de vier documenten voor de vergadering:

Stukken t.b.v. ALV 7 oktober 2021:
Met hierin:
– Afspraken om veilig te vergaderingen
– Agenda
– Jaarverslag 2020
– Jaarplan 2022
– Financieel
– Aanbiedingsbrief Nieuwe statuten en Huishoudelijk reglement

Notulen van de vorige ALV

De nieuwe statuten

Het nieuwe huishoudelijk reglement

Tot dan!

Het bestuur van de Watergras