Menu

Herinnering Ledenvergadering 2024

Beste leden van de Watergras,
Graag wil ik u herinneren aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 4 april 2024. Dit keer zal het zijn de Goudse Waarden, aanvangstijd 20:00 u.

Hier vindt u de stukken voor de vergadering.

Met vriendelijke groet,
Annemarie van Bragt
Namens het bestuur

Update uitleen hogedrukreinigers

Buurtbewoners,
Wij hadden in onze uitleen drie hogedrukreinigers. Twee hiervan hebben het nu echt begeven, daarom is er een nieuwe aangeschaft. We hebben nu twee goede hogedrukreinigers in ons bezit: een bij Erik de Kluijver (locatie 2) en een voorlopig bij Ellen Hagen (locatie 7), na onze verbouwing staat deze tweede bij ons in de garage (locatie 6). Veel spuitplezier!

Met vriendelijke groet,
Annemarie van Bragt

Stukken ALV 2024

Beste buurtbewoners,
Hier zijn de stukken voor de ALV van 4 april. Dit keer in de aula van Goudse Waarden op de Heemskerkstraat. Aanvangstijd 20:00 u.

  1. Stukken t.b.v. de ALV
  2. Notulen van de vorige ALV van 28 maart 2023

Ik hoop u daar te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Annemarie van Bragt

Vooraankondiging ALV 2024

Beste leden,

Hier is een vooraankondiging:
Op donderdag 4 april is onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit keer in de aula van de Goudse Waarden op de Heemskerkstraat. Aanvangstijd: 20:00 u.
Meer informatie volgt!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Annemarie van Bragt

Stookwijzer / houtkachels

Gezellig, de houtkachel aan! Nu het weer eerder donker wordt gaan sommige mensen de houtkachel aansteken. Dat is gezellig, en het geeft wat warmte, maar hebt u op de weersomstandigheden gelet?
Bij weinig wind en vooral bij vochtige lucht blijft de rook met fijnstof erg hangen. Zoals je in de maand oktober kon merken. Dit geeft lucht verontreiniging met direkt klachten aan neus en longen bij ouderen, kinderen en mensen met longproblemen.
RIVM heeft een heldere website gemaakt: www.atlasleefomgeving.nl/stookwijzer
Nu alleen je straat en plaats invullen en je weet de toestand: bij code oranje en rood niet stoken.
Houd zo rekening met je buren. Dat zou fijn zijn!

Namens het bestuur.

Innen lidmaatschapsgelden

Beste bewoners,

In de ledenvergadering van maart dit jaar heb ik het penningmeesterschap van de vereniging overgenomen van Jolanda Scherpenzeel. Nadat ik me verdiept heb in de financiƫle administratie zijn deze week facturen voor de contributie gemaild naar de bewoners waarvan wij een e-mailadres hebben.
Als er geen e-mailadres bij ons bekend is, dan ontvangt u binnenkort de factuur in uw brievenbus.

Als u een automatische incasso heeft afgegeven dan wordt er 15 euro op vrijdag 29 september afgeschreven. Als u geen automatische incasso heeft afgegeven vraag ik u om 15 euro over te maken naar de bewonersvereniging.

De vereniging is dit jaar overgestapt naar een nieuw boekhoudsysteem. Dit systeem is ingericht maar het kan zijn dat er nog enkele foutjes in zitten. Mocht u een onvolkomenheid ontdekken, dan hoor ik dat graag van u. U kunt dan mailen naar penningmeester@watergrasgouda.nl

Met vriendelijke groet,
Marja Lambregts
Penningmeester

Notulen ALV 2023

Beste leden,
Hier zijn de notulen van de algemene ledenvergadering van 28 maart 2023. Tijdens de volgende algemene ledenvergadering in het voorjaar 2024 worden ze officieel vastgesteld, we stellen ze nu al beschikbaar zodat leden die er niet bij konden zijn toch alvast kunnen lezen wat er is besproken.

Namens het bestuur,
Annemarie van Bragt

Bijlage:
ALV notulen 28 mrt 2023 v1.0

Update financieel jaarverslag 2022

Beste leden,

Helaas is er een foutje geslopen in het gedeelte van de jaarcijfers. Onze penningmeester heeft een nieuwe financieel jaaroverzicht gemaakt, zie de bijlage. We zullen een aantal printjes meenemen om te kunnen uitreiken tijdens de vergadering. Daarnaast bleek er ook een tekstfout te staan bij de balans. Er staat: Opmerkingen bij Balans, activa: en dit moet zijn Opmerkingen bij Balans, passiva.

U kunt u zich nog aanmelden voor de ALV van aanstaande dinsdag 20:00 u, via info@watergrasgouda.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Annemarie van Bragt

Bijlage:
Watergras jaarcijfers 2022 en begroting 2023 tbv ALV – na kascontrole

Algemene Ledenvergadering 2023

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene LedenVergadering 2023 op dinsdag 28 maart om 20:00 u in De Veste.

Hierbij vindt u de bijbehorende documenten voor de ALV (klik hiervoor de link):
1. De stukken (agenda, jaarverslag 2022, jaarplan 2023, financieel)
2. De notulen van de vorige ALV (31 maart 2022)
3. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement

Wij vragen u om u aan te melden via info@watergrasgouda.nl . Wij hopen u op de 28e te ontmoeten.
Tot dan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Bewonersvereniging Watergras Gouda

AANKONDIGING en OPROEP

Beste leden,
Graag willen we alvast bij u de jaarlijkse algemene ledenvergadering aankondigen. Deze is op dinsdagavond 28 maart 2023 in De Veste. De uitnodiging en stukken worden ter zijner tijd verzonden.

Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen:

  • Ruud Heijker, plaatsvervangend voorzitter
  • Jolanda Scherpenzeel, penningmeester
  • Annemarie van Bragt, secretaris

Sinds april vorig jaar draait Esther van Doorn alvast met ons mee. Zij is bereid om bij de komende ALV tot het bestuur toe te treden, met als aandacht de sociale zaken. Maar Jolanda, de penningmeester, gaat tijdens de ALV aftreden. Dat betekent dat we op zoek zijn naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan in ieder geval een penningmeester. Dit is echt belangrijk, om de activiteiten van de Watergras voort te kunnen zetten.
Wilt u hier alstublieft over nadenken? En vooral u aanmelden? U kunt dit door mail te sturen naar info@watergrasgouda.nl of te bellen met Annemarie van Bragt 0182 605040.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Annemarie van Bragt