Menu

Mobiele Energieloket op 15 april

Wil je meer informatie ontvangen over energiebesparende producten voor je huis of wil je eens bekijken hoe ze eruit zien? Kom dan kijken bij het Mobiele Energieloket van de gemeente Gouda. Het Mobiele Energieloket gaat op zaterdag 15 april voor het eerst echt de wijk in, in de Water- en Grassenbuurt bij het grasveld aan de Waterruit. Je kunt er terecht tussen 10u00 en 16u00. Door de gemeente opgeleide onafhankelijke energiecoaches geven een gratis advies. Zij kunnen ook bij je thuis langskomen om de situatie beter te bekijken.

Ook zijn er leden van de Energiewerkgroep Water Grassenbuurt aanwezig om te vertellen waar zij zoal mee bezig zijn en waar zij een ieder wellicht mee kunnen helpen. Zij zijn benieuwd naar de ervaringen met de energiebesparing van de bewoners van met name de Water- en Grassenbuurt.

Dit is mooi te combineren met de Regenton Kijkdag, die tegelijkertijd plaats heeft op het grasveld aan de Raaigras. Namens de buurtvereniging bieden wij u een lekker bakkie koffie aan.

Uitnodiging Kijkdag regentonnen op 15 april a.s.

Beste bewoner,

We merken steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering: Denk maar eens aan lange periodes van droogte, of juist langdurige regenval. Natuurlijk kunnen we als individu dit grote klimaatprobleem niet oplossen, maar soms kunnen we heel eenvoudig een steentje bijdragen. Alle kleine beetjes helpen!
Zuiniger omgaan met water bijvoorbeeld. Als we allemaal ons regenwater opvangen, kunnen we in periodes van grote droogte zonder zorgen onze plantjes water geven of de auto wassen. Dat kan heel eenvoudig met de aanschaf van een regenton.

Wij, de onafhankelijke “Regentongroep Water- en Grassenbuurt Gouda”, zijn in 2021 opgericht. Wat hebben we tot nu toe gedaan:

 • Ervaring opgedaan bij een regenton-initiatiefgroep in Leiden,
 • Onderzoek gedaan naar de voordelige aanschaf van regentonnen en subsidiemogelijkheden
 • In gesprek gegaan met de Gemeente Gouda en diverse landelijke en regionale leveranciers
 • Een eerste Kijkdag regentonnen georganiseerd op 25 april 2022

Het resultaat van onze inspanningen:

 • Een korting van 10 – 20% bij leveranciers van regentonnen (korting verschilt per leverancier)
 • We kunnen gebruik maken van de subsidieregeling van de Gemeente Gouda.
 • Medewerking van de bewonersvereniging ‘Watergras’. Informatie over de tonnen, korting en subsidie kunt u vinden op deze site www.watergrasgouda.nl onder het kopje: voor en door bewoners.

Ook dit voorjaar organiseren we weer een Kijkdag en wel op 15 april 2023.
U kunt verschillende modellen regentonnen bekijken, er is informatie over de tonnen, de bevestiging aan de regenpijp en de kortingsmogelijkheden. U kunt een ton uitkiezen en deze even in uw eigen tuin bekijken om in te schatten of de ton precies is wat u zoekt.
Aanmelden is niet nodig.

Wanneer:  Zaterdag 15 april
Waar:         het grasveld tegenover Raaigras 1
Tijd:           tussen 11.00 en 15.00 uur

We hopen dat u de aanschaf van een regenton overweegt en dat u komt kijken!

Regentongroep Water- en Grassenbuurt Gouda,

Niek van den Akker
Ellen Hagen
Voor vragen en/of meer informatie stuurt u een bericht naar: regentongouda@gmail.com

Informatie voor bewoners: informatie voor bewoners ’23

Abonneren op nieuwsbrieven

Zowel de website van de bewonersvereniging Watergras als de website van de werkgroep Energie Watergras hebben onder het programma-menu  en de rubriek “Zoeken” een rubriek met:

Op de hoogte blijven?
Abonneer je op onze nieuwsbrief en
website-berichten.

Ter informatie het volgende:

 • De e-mailadressenbestanden voor verzending van nieuwsbrieven en website-berichten van de twee websites, van de bewonersvereniging (https://www.watergrasgouda.nl) en van de energie werkgroep (https://energie.watergrasgouda.nl) staan vanaf 18 december 2022 los van elkaar.
 • De verzending van berichten van de bewonersvereniging gaat door op de oude voet met het e-mailadressenbestand, dat de afgelopen jaren is opgebouwd.
 • De wijze van verzending van berichten van de Werkgroep Energie Watergras geschiedt op dezelfde wijze als van de website van de bewonersvereniging, nl. bij plaatsing van een nieuw bericht op de homepage van deze website.

Echter:

 • De initiële e-mailadressen voor verzending van berichten door de energie-website zijn de  e-mailadressen van de intekenlijst van de bijeenkomst op 1 december 2022 geworden.
 • Geen e-mailadres van u op de intekenlijst van 1 december en wilt u op de hoogte blijven van de berichten van de energie werkgroep, moet u zich wel apart op die website (energie.watergrasgouda.nl) abonneren.

Verslag bijeenkomst 1 december 2022

Woningisolatie, kennisdelen en warmtefoto’s
In de volle De Veste (120 belangstellenden) werden op donderdag 1 december vanuit de energiewerkgroep van de bewonersvereniging Watergras twee energieacties gepresenteerd: woningisolatie en warmtefoto’s van de woning. Daarnaast vroeg de werkgroep aandacht voor een enquête.
Lees verder: https://energie.watergrasgouda.nl/

Eerste publiciteit Werkgroep Energie WaterGras

De Werkgroep Energie WaterGras is de publiciteit gestart met het verspreiden van de ‘Uitnodiging voor de bijeenkomst op 1 december’ en met de plaatsing van haar ‘Plan van Aanpak’ op haar eigen website https://energie.watergrasgouda.nl.
Dit ‘Plan van Aanpak’ is te vinden op: https://energie.watergrasgouda.nl/plan-van-aanpak/ .
Op de uitnodiging voor 1 december, die via de brievenbus is rondgestuurd in de wijk, zit helaas een storende fout. Voor aanmelden voor deze bijeenkomst wordt gevraagd een mail sturen naar energie@watergrasgouda.nl en niet naar het vermelde e-mailadres waarin ‘gouda’ is weggelaten.

Overname Rekam door Deltafiber

De vele Rekam klanten in onze wijk hebben een brief van Deltafiber ontvangen dat de Rekam is overgenomen.

Ik onderzocht de gevolgen voor glasvezel in onze wijk.

 • Deltafiber meldde me aan de telefoon dat de KPN abonnementen voor internet en tv bij de Rekam niet beschikbaar komen via het glasvezel van Deltafiber.
 • KPN zegt op hun site dat ze nog steeds van plan zijn om glasvezel te gaan aanleggen in onze wijk. De datum wanneer, zou zichtbaar moeten zijn onder mijn accountgegevens, maar dat was niet het geval. Aan de telefoon meldden ze me dat ze eind september 2021 glasvezel tot de voordeur willen hebben in onze wijk, zoals nu Deltafiber dat ook heeft.

Iedereen kan zijn eigen afweging maken voor een eventuele overstap.

 • Bij overstappen op glasvezel van Deltafiber moet u kiezen uit één van de bij Deltafiber aangesloten providers. Als u uw KPN mail adres wilt behouden, moet u daarnaast ook uw KPN abonnement behouden.
 • Als KPN zich houdt aan hun planning, kunt u over een half jaar via KPN – glasvezel uw KPN abonnement voortzetten.

Heeft u andere of extra informatie, laat het ons weten op info@watergrasgouda.nl !

Themadag ‘Aardgas vrij ready!’

Op zaterdag 14 november heeft de Woonwijzer winkel een themadag: Aardgasvrij ready!, waar men ingaat op onder andere isoleren, ventileren en afgiftesystemen. Hiermee is uw woning in de basis klaar voor een aardgasvrije toekomst. De aandacht gaat uit naar de ‘no regret’ maatregelen, maatregelen die u hoe dan ook voordeel opleveren, ongeacht van de wijze waarop uw woning in de toekomst aardgasvrij wordt gemaakt (warmtenet, warmtepomp, etc).

Op dinsdag 17 november om 19.00 uur wordt dit nogmaals behandeld in een webinar.

Meer weten? Zie deze link waar kunt u zich ook kunt aanmelden: https://www.woonwijzerwinkel.nl/themadagen/

Mededeling n.a.v. aanleg glasvezel

Mededeling van het bestuur:
De laatste tijd hebben meerdere leden emails gestuurd over de aanleg van glasvezel in onze buurt. Het bestuur van de bewonersvereniging Watergras contstateert dat er twee partijen zijn die glasvezel willen aanleggen: Rekam en Gavoorglasvezel.nl. Helaas wordt dit niet gecoördineerd, waardoor bewoners meerdere keren hiervoor worden benaderd. Gevolg is ook dat de straat en stoep hiervoor twee keer open moet. Als bestuur kunnen wij hier niets aan veranderen, helaas. Het is aan de bewoner om één of twee aansluitingen in de eigen woning te laten plaatsen. Overigens kan 2 x gegraaf wel een voordeel hebben: in de toekomst een bredere keuze uit providers.

Informatie over glasvezelprojecten in de Watergrasbuurt

Rob Stallvord heeft namens de bewonersvereniging Watergras na de ALV van 8 april jl. vragen gesteld aan Rekam/Glasdraad en “Gavoorglasvezel”. Onderstaand:

 • een korte samenvatting met feiten, zoals nu bekend,
 • een brief van de Rekam met nadere informatie waaruit naar voren komt dat zij op afzienbare termijn een glasvezelaansluiting naar de huizen gaan aanleggen zoals Gavoorglazevel dat ook aanbiedt.

Een overzicht van de feiten.

Rekam

 1. Er is al glasvezelkabel aanwezig in onze wijk tot maximaal 400 m. van iedere woning, maar er zijn nog geen woningen aangesloten.
 2. Start met uitbreidingswerkzaamheden en realisatie van aansluitingen door Rekam/Glasdraad volgens planning in de 2e helft van 2019. Niet gegarandeerd.
 3. De huisaansluiting tot in de meterkast van iedere woning is gratis en de aanlegkosten zijn verdisconteerd in de (latere) abonnementskosten met een provider.
 4. De huisaansluiting is niet verplicht, maar dit betekent dat bij latere realisatie de aanlegkosten in rekening zullen worden gebracht.
 5. De feitelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is onafhankelijk van de afgesloten abonnementen bij de samenwerkende providers.
 6. Rekam streeft naar de aanleg van een “open netwerk” met zo laag mogelijke kosten en iedere provider is daarbij welkom. Zij werkt al jaren samen met Caiway (Coax) en daar is KPN als nieuwe provider sinds kort bijgekomen (volgens informatie 19 april 2019).
 7. De nieuwe abonnementskosten voor glasvezel zullen gelijk of vergelijkbaar zijn met de huidige abonnementskosten van de providers.
 8. Over aanmoedigingskortingen kon Rekam op dit moment nog geen mededelingen doen, maar zij heeft wel plannen in die richting.
 9. Voor specifieke informatie verwijs ik u naar de internetsite van Rekam
 10. https://www.rekamglasdraad.nl met o.a. de planning van haar werkzaamheden.

Delta Fiber/Gavoorglasvezel

 1. Start met haar werkzaamheden na de zomer van 2019 met een volledig nieuw glasvezelnetwerk, dit is onafhankelijk van het aantal afgesloten abonnementen met de providers.
 2. Na de realisatie van de hoofdverbindingen volgen de gratis huisaansluitingen naar de meterkast. Deze huisaansluitingen mogen worden geweigerd. Bij latere aanleg zijn de aanlegkosten voor rekening van de aanvrager.
 3. De 1e leveringen naar de woningen via de glasaansluiting zullen voor het eerst in het najaar plaatsvinden voor zover er een abonnement  met een provider is.
 4. Gavoorglasvezel legt ook een “open netwerk” aan en dit staat ook open voor andere providers. Buiten de huidige providers Online.nl, Caiway, Deltaglasvezel en Kliksafe zijn er geen andere nieuwe providers bekend.
 5. Tarieven en aanmoedigingskortingen ( tot 6 mei) zijn reeds gepubliceerd in “De Gavoorglasvezel Krant “ van maart 2019.

Concreet betekent dit, dat er naar alle waarschijnlijkheid in het najaar in onze wijk twee opdrachtgevers met hun aannemer onafhankelijk van elkaar in o.a. de trottoirs een glasvezelnetwerk gaan aanleggen. Later zullen zij de huisaansluitingen naar de meterkasten realiseren.

Iedere woning krijgt dus gratis 2 glasvezelkastjes in haar meterkast of op een andere plaats in de woning. E.e.a in overleg met de eigenaar /gebruiker. Afhankelijk van de gekozen provider zal na een afgesloten abonnement via één van deze twee kastjes signaal worden geleverd voor internet, TV en telefoon.

Rol gemeente Gouda

Over deze materie is contact opgenomen met de gemeente en zijn er vragen gesteld.

De gemeente schrijft in het kader van de Telecomwet uitsluitend gedoogpartner te zijn en geen gunnende partij. De gemeente heeft in deze een vergunningverlenende, coördinerende en toezichthoudende rol. Dat kan dus betekenen dat er voor hetzelfde doel meer dat één partij hun glasvezelkabel in hetzelfde trottoir gaan aanleggen, zoals in ons geval.

Ook schrijft de gemeente Gouda dat ,waar mogelijk, vanuit haar coördinerende rol, zij de partijen wil laten samenwerken in aanlegplanning en tracé-bepaling, om de overlast voor de bewoners in de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Ik denk dat wij als bewoners de gemeente moeten wijzen op deze belangrijke coördinerende rol.

Mocht er nog belangrijke nieuwe informatie worden ontvangen, dan geven wij dit door aan het bestuur van de bewonersvereniging Watergras ter verspreiding.

Namens  de buurtbewoners,

André Flach en Rob Stallvord

Nadere informatie van de Rekam: brief naar Rekam d.d. 20 mei 2019

Als aanvulling op het artikel over glasvezel is hier de link naar het AD van 19 juni 2019.

Actie: Bliksembeveiliging

De vereniging Watergras organiseert een actie bliksembeveiliging. Hierna meer over het waarom hiervan, hoe je je beveiligt en de actie. De risico’s van blikseminslag in de buurt zijn klein maar de gevolgen kunnen groot zijn. Voor rond de €250 kunt u de gevolgen van een inslag aanzienlijk beperken. Meedoen? Opgeven voor 1 juli 2019 met het opgaveformulier (Bliksembeveiliging – opgaveformulier) dat u hier kunt downloaden.

1. Waarom bliksembeveiliging.

Blikseminslag komt zelden voor. Toch gebeurde het in mijn jeugd dat de bliksem insloeg in de TV antenne van drie huizen verderop terwijl men daar tv aan het kijken was. De bliksemspanning liep door de antennedraad, knetterde door de tv naar de elektriciteitsaansluiting. In ons huis en dat van de buren legden alle gloeilampen die aanstonden het loodje. Onze TV bleef gelukkig gespaard. We hadden graag Ja Zuster – Nee Zuster willen kijken maar vanwege het onweer hadden we de antenne eruit getrokken en de tv uit laten staan. Van de antenne van de buren herinner ik me nog een geblakerd sprietje en hun tv was ook niet veel meer waard.

Elektronica zit tegenwoordig overal in: vriezers, koelkasten, de gasketel, de elektronische klokthermostaat, wasmachines, vaatwassers. De hoeveelheid elektronische apparatuur neemt toe, zo is er nu de superzuinige Upfall douche met elektronische regeling, zie https://www.xenz.nl/inspiratie/Upfall-Shower/ .

Elektronische apparatuur staat soms permanent aan of stand-by zoals de tv, geluidsinstallatie, wekkerradio, oven, touchdimmers en computer en is altijd kwetsbaar voor blikseminslag. Bijvoorbeeld de wasmachine staat gewoonlijk uit en is dan niet kwetsbaar.

Kwaliteitsapparatuur voldoet aan Europese normen en kan kortstondig tegen 7 à 8 maal te hoge spanning. Een blikseminslag in de buurt kan spanningen opwekken die daar ver overheen gaan.

Met het toenemende aantal zonnepanelen op de daken neemt ook het risico van een inslag toe. Een directe inslag in een huis komt vrijwel nooit voor, een inslag ergens in de omgeving is een groter risico.

Veel inboedelverzekeringen dekken de schade door overspanning tegen dagwaarde. In de praktijk moet er geld bij als het vervangen moet worden met daarbij de heisa als er veel kapot is gegaan na flinke knal in een zonnepaneel van de buren.

Beveiligen tegen blikseminslag kan voor ongeveer €250 en vergroot de overlevingskansen van apparatuur aanzienlijk maar geeft geen absolute zekerheid. Bij mijn inboedelverzekering, Centraal Beheer, heb ik geïnformeerd of zij in de kosten bijdragen omdat het risico van de inboedelverzekering lager wordt. Vroeger deden ze dat wel, tegenwoordig helaas niet meer. Mogelijk doen andere verzekeringsmaatschappijen dat nog wel.

2. Hoe beveilig je je tegen de gevolgen van blikseminslag?

Door bliksem kan de spanning kortstondig heel hoog oplopen. Deze overspanning kan binnenkomen via alle verbindingen die het huis ingaan en elektriciteit geleiden. Dat zijn:

 1. Bij iedereen: het elektriciteitsnet,
 2. Bij vrijwel iedereen: de KPN-telefoondraden,
 3. Bij sommigen die bijvoorbeeld de TV niet via KPN betrekken: de coaxkabel van de Rekam.
  Verder kan overspanning ontstaan door:
 4. Antennewerking van de lange elektriciteitsdraden tussen de meterkast en het stopcontact. De blikseminslag is te vergelijken met een sterke radiozender en de draden in de buurt pikken die radiogolven op. Er wordt minder energie overgedragen dan bij een directe inslag op een draad maar er kan toch schade ontstaan. Het effect hangt bijvoorbeeld af van de oriëntatie van de draden ten opzichte van de blikseminslag en is onvoorspelbaar.

Glasvezel geleidt geen elektriciteit en hoeft niet beschermd te worden.

Beveiligen doe je zo:

 1. Beveiligen van het elektriciteitsnet. Dit gebeurt op twee plaatsen:
  a. Beveiligen in de meterkast. Hiervoor hebben we een kortingsactie geregeld bij de firma IJsselstijn, waarover hierna meer,
  b. Beveiligen bij de stekkers waarmee apparaten zijn aangesloten op de stopcontacten. Dit beschermt tegen overspanning door antennewerking. Hierover later meer. De beveiliging in de meterkast geeft al heel veel betere overlevingskansen maar deze extra beveiliging verbetert de kansen verder.
 2. Beveiligen van de binnenkomende draden van KPN. Hiervoor zijn speciale randaarde stekkerdozen te koop waarop je ook de telefoondraad kunt aansluiten.
 3. Beveiligen van de binnenkomende coaxkabel van de REKAM. Hiervoor is een variant op die speciale randaarde stekkerdozen van het vorige punt te koop met een coaxkabel aansluiting.

3. En nu concreet: de maatregelen

3.1 Beveiligen van het elektriciteitsnet

3.1a. Beveiligen van de meterkast – kortingsactie bij IJsselstijn.

De firma IJsselstijn (http://www.ijsselstijn.nl ) is bereid om tegen korting in de wijk bliksembeveiliging in de meterkast aan te brengen. Kosten zonder korting: € 199 inclusief BTW. Bij 3 – 10 deelnemers: 5% korting en bij 10 deelnemers en meer: 10% korting.

Voorwaarden:

 • U heeft een moderne meterkast met een vrije plek voor een extra schakelaar waar de beveiliging komt te zitten (op de foto hieronder links: de stukjes naar voren uitstekende plastic tussen de 2 pijlen). Op de foto hieronder rechts is de beveiliging op deze plaats aangebracht.
 • U heeft een 1 fase aansluiting (vrijwel iedereen heeft die). Voor informatie over uw aansluiting, zie https://www.stedin.net/aansluiting/capaciteit/ . Als u de gevraagde gegevens intikt, krijgt u de aansluitgegevens te zien. Als er achter capaciteit bijv. 1x35A staat is het een 1 fase aansluiting. Staat er 3x 35A dan is het een driefase aansluiting.
 • U laat de beveiliging aanbrengen op de dag en de tijd die IJsselstijn hiervoor reserveert. Dit spaart de firma IJsselstijn voorrijkosten, waardoor korting. Het aanbrengen zelf is vlot gebeurd. Als u zelf niet thuis bent, schakelt u bijvoorbeeld de buren in.

Bezitters van een driefase aansluiting kunnen meedoen tegen gereduceerd tarief maar de bliksembeveiliging zelf is wat duurder.

De firma IJsselstijn monteert een beveiliging van het kwaliteitsmerk ABB en met inachtneming van de voorschriften (NEN 1010 en NEN 3140). Deze beveiligingen begrenst de spanning tot een waarde waar kwaliteitsapparatuur kortstondig tegen kan. Bij zware inslag vlakbij moet het apparaat dan veel energie opnemen en moet dan vervangen worden maar heeft dan wel heel wat apparatuur het leven gered. Op internet zijn goedkopere bliksembeveiligingen te vinden maar die zijn van onduidelijke kwaliteit. Het verschil merk je als je een inslag hebt in de buurt.

Een bliksembeveiliging in een ouderwetse stoppenkast is ook mogelijk maar met risico van meerwerk om de installatie aan de hedendaagse voorschriften te laten voldoen. Het is aan te raden om de stoppenkast te laten vervangen door het type van de foto inclusief aardlekschakelaars. Dit valt buiten het bestek van deze actie.

3.1b. Beveiligen bij de stekkers waarmee apparaten zijn aangesloten op de stopcontacten.

In bouwmarkten is overspanningsbeveiliging in alle soorten en maten te koop, soms onder de naam ‘surgeprotection’. Hieronder wat plaatjes als voorbeeld. De kosten variëren van circa €10 (de enkele) tot tientallen euro’s (de meervoudige). Zelf beperk ik dit tot plaatsen waar meerdere apparaten op een stekkerdoos zijn aangesloten en die vaak stand-by staan, zoals in de audiokast. De rest zoals de wasmachine staat vaker uit dan aan en moet als het aanstaat maar vertrouwen op de beveiliging in de meterkast. Perfect krijg je het toch niet.

3.2 Beveiligen van de binnenkomende draden van KPN

De foto hieronder links laat een voorbeeld zien van de beveiliging van de telefoondraden. Dit is een stekkerdoos met overspanningsbeveiliging gecombineerd met een telefoonaansluiting. Schaf deze stekkerdoos zelf aan als u deze beveiliging wilt. In de bouwmarkt heb ik die niet kunnen vinden, wel in de webwinkel van Alternate. Deze link verwijst direct naar het product:
https://www.alternate.nl/html/product/1186196 ).

Met deze stekkerdoos heeft u ook overspanningsbeveiliging voor de elektriciteitsstekkers van bijvoorbeeld het modem. Kosten circa €25,-. Houd de draden naar de beveiliging kort en recht als dat lukt want bliksem neemt graag de kortste weg (op de foto nog een to do dingetje maar in de praktijk kan dit wel eens lastig zijn).

3.3 Beveiligen van de binnenkomende coaxkabel van de REKAM

De foto hieronder rechts geeft een voorbeeld van de beveiliging van de coaxkabel. Dit is een iets andere uitvoering van de stekkerdoos voor bescherming van telefoondraden. Schaf ook deze stekkerdoos zelf aan als u deze beveiliging wilt. Op de website van Alternate: https://www.alternate.nl/html/product/1186198 . Kosten ca €25,-

3.4 Aansluitdraden

Bij de stekkerdozen voor beveiliging van telefoondraad en coaxkabel zijn passende aansluitdraden nodig. De vereniging gaat ervan uit dat u geen liefhebber bent van zelf coaxkabeltjes in elkaar knutselen en dat u niet thuis bent in de verschillen tussen RJ11 en RJ45 en varianten. Wij hebben uitgezocht hoe je aan dat materiaal komt en stellen dat gratis beschikbaar aan de leden die deelnemen aan de actie.

4. Meedoen?

Vul het opgaveformulier (PDF) (Bliksembeveiliging – opgaveformulier) in dat hier is te downloaden.

NB.: De actie Bliksembeveiliging downloaden in Word: Bliksembeveiliging – aankondiging