Menu

Te hoge verkeersdrempels

Beste buurtbewoner,
Tijdens onze ALV in oktober 2020 heeft een bewoner ons erop geattendeerd dat de verkeersdrempels in onze buurt soms te hoog zijn, waardoor er regelmatig een onderkant van de auto overheen schraapt. De eerste reactie van de leden tijdens deze vergadering was: “Mooi! Dan moeten de auto’s wel rustiger rijden.” Maar in sommige gevallen is zelfs bij langzaam rijden een geschraap van de onderkant te horen. Het wegdek rond de verkeersdrempel is zodanig verzakt, dat de drempel te hoog geworden is.

Wij wijzen u erop dat u deze te hoge verkeersdrempels kunt melden bij de gemeente met het verzoek om hier iets aan te doen. Er is geen garantie dat er voldoende budget bij de gemeente beschikbaar is om het probleem te verhelpen, maar we kunnen het wel kenbaar maken! U kunt dit melden op de website https://gouda.slimmelden.nl/ Hierop kunt u precies de locatie van de verkeersdrempel aangeven en het probleem aangeven. Enkele leden vertelden dat zij goede terugkoppeling kregen na meldingen via deze link.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Watergras Gouda

Datum Kerstbomenactie bekend

Op woensdag 8 januari tussen 13.00 en 15.00 uur worden de kerstbomen ingezameld.
Een kerstboom levert € 50ct op.
Het inzamelpunt is op het grasveldje, bij de ingang van de Waterbuurt, tegenover Waterruit 4 en 6.
Hoort zegt het voort !

Inzamelactie kerstbomen

Beste Medebewoners,

Traditiegetrouw wordt begin volgend jaar weer een inzamelactie gehouden voor de kerstbomen. Degene die er één inlevert krijgt 50 € ct.
Het inzamelpunt is weer op het grasveldje, bij de ingang van de Waterbuurt, tegenover Waterruit 4 en 6.
De datum van inzamelen wordt nog bekendgemaakt, door vakanties bij Cyclus konden zij me nog niet vertellen wanneer de container wordt geplaatst maar zodra ik meer weet, wordt dat op de website gepubliceerd.
Jaap van der Wel

Herinnering Opschoonactie 23 maart 2019

— HERINNERING —

Op ZATERDAG 23 MAART wordt van 10:30 tot 12:00 uur de jaarlijkse Opschoonactie in onze wijk gehouden.
We nodigen iedereen uit om samen met ons het zwerfvuil op te ruimen.
Om 10:30 uur verzamelen we op het Watergraseiland. Daarna gaan we in groepjes de wijk in.
We werken tot circa 12:00 uur.

Opschoonactie zaterdag 23 maart

Op ZATERDAG 23 MAART wordt van 10:30 tot 12:00 uur de jaarlijkse Opschoonactie in onze wijk gehouden.
We nodigen iedereen uit om samen met ons het zwerfvuil op te ruimen.
Om 10:30 uur verzamelen we op het Watergraseiland. Daarna gaan we in groepjes de wijk in.
We werken tot circa 12:00 uur.

Verslag kerstbomenactie

Direct na nieuwjaar begon de jeugd van onze wijk al kerstbomen te verzamelen. Op 9 januari was het zover. Cyclus had een flinke container geplaatst bij de ingang van de Waterruit en Pieter Bresters, Gaike de Gaaij en Henk de Vries stonden klaar om de bomen in ontvangst nemen en de ophalers per boom 50ct uit te keren.
Het werd een goede en gezellige actie. Drie uur lang bleven er maar bomen aangesleept worden! Het resultaat: 190 bomen ingeleverd. Toch fijn dat die niet op straat slingeren.

Volgend jaar weer.

Kerstboominzameling op 9 januari 2019

Woensdag 9 januari 2019 van 13.00 – 15.00 uur worden de kerstbomen weer ingezameld voor 50 cent per boom.

Kerstbomen-Actie 2018 vraagteken: HEEFT U EVEN TIJD?

Vele jaren was op de Waterruit een officieel kerstboominzamelpunt van Cyclus, dat bemand en geregeld werd door vrijwilligers van het Buurtpreventieteam Watergras. Een actie om zoveel mogelijk kerstbomen te verzamelen en te laten afvoeren, zodat er geen kerstbomen door de wijk behoeven te zwerven, of mensen geen kilometer hoeven te slepen naar een andere locatie.
Door verhuizing en andere taken is het buurtpreventieteam helaas niet meer in staat om deze actie nog in gang te zetten.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Watergras is van mening dat deze jaarlijkse inzamelingsactie van kerstbomen in januari doorgezet moet worden en daarom zijn we op zoek naar:

  • EEN VRIJWILLIGER, DIE DEZE ACTIE WIL REGELEN,
  • VRIJWILLIGERS, DIE OP DE OPHAALDAG EEN PAAR UURTJES WILLEN HELPEN BIJ HET VERZAMELPUNT.

Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk via info@watergrasgouda.nl.
Met een paar uurtjes werk helpt u mee aan een dankbare wijk (en kinderen met een leuk zakcentje). Informatie over de gang van zaken is beschikbaar.

Bewonersenquête vuurwerkverbod

Beste mede wijkbewoners,

Al enige tijd is er discussie in Nederland over het wel of niet instellen van een vuurwerkverbod. Er komt geen landelijk verbod, maar gemeenten kunnen desgewenst wel zelf regels stellen.

Wij zijn benieuwd naar de mening van de wijkbewoners over dit onderwerp. U kunt als u dat wilt meedoen aan de bewonersenquête hierover. Deze bestaat uit slechts vijf vragen.

Zie https://nl.surveymonkey.com/r/goudavuurwerk .

De uitkomsten worden gepresenteerd aan bestuur en politiek. Alles wordt zoals u van ons gewend bent anoniem behandeld, de gegevens worden na afloop ook verwijderd. Dank alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet, Bewonersorganisatie (wijkteam) Plaswijck,
in samenwerking met het Bewonersplatform Gouda Noord.

 

Opschoonactie zaterdag 24 maart

De jaarlijkse OPSCHOONACTIE wordt gehouden op zaterdag 24 maart van 10:30 tot 12:00 uur.

We nodigen iedereen uit om samen met ons het zwerfvuil uit onze wijk op te ruimen.

Verzamelen om 10:30 uur op het Watergraseiland. Daarna gaan we in groepjes de wijk in.

We werken tot circa 12:00 uur.