Menu

Wegens succes herhaald: warmtescan

De afgelopen twee jaar konden bewoners van de Water- en Grassenbuurt tegen hoge korting een warmtescan van hun woning laten uitvoeren door de firma Enjoy Energy. Velen deden mee, anderen wilden dat ook maar konden niet om allerlei redenen.
Goed nieuws, de warmtescan wordt herhaald. Ook is de warmte scan uitgebreid met de mogelijkheid van een scan binnen.

Reden om mee te doen:

  • Uw energierekening is hoog en wilt graag gaan isoleren,
  • U wilt de resultaten zien van verbeteracties van vorig jaar,
  • U wilt het comfort van uw woning verbeteren.

Een warmtescan van uw gevels geeft veel inzicht waar de woning warmte verliest. Zo kan warmte weglekken via grote kieren in het dak, via ramen en  muren. Allemaal zaken waar prima iets tegen te doen is. Veel voorbeelden van de foto’s van vorig jaar zijn te vinden op https://www.watergrasgouda.nl/samenvatting-uit-enkele-warmtefotos/

Mocht u dat hebben gedaan maar er blijven comfortklachten dan is een scan binnen een mogelijkheid. Op de warmtefoto worden zichtbaar:

  • Tocht, bijvoorbeeld langs kieren bij kozijnen,  langs plinten en muren, via kieren tussen deuren en kozijnen, via leidingdoorvoeren van bijvoorbeeld vloer- en wandaansluitingen, via de brievenbus,
  • Vocht, waardoor mogelijk schimmels, zwammen en ongedierte en een onaangenaam klimaat in de woning,
  • Koudeval, warme lucht koelt bij grote raampartijen snel af zakt vervolgens naar beneden en stroomt langs de vloer en geeft een tochtgevoel,
  • Koudebruggen, delen van het huis die die kouder zijn dan de rest van de woning,
  • Niet goed aangebrachte vloerisolatie waardoor koude plaatsen op de vloer.

Een warmtescan van een ruimte in de woning laat deze warmtelekken zien.

Meedoen.  Stort voor 1 maart het verschuldigde bedrag te storten op rekening no NL58 INGB 0003 8131 13 t.n.v. Bewonersvereniging Watergras te Gouda onder vermelding van:  adres, telefoonnummer,  e-mail adres (belangrijk, u krijgt het rapport gemaild!).

Vervolg. Bij een voldoende koude, droge, windstille nacht worden de foto’s gemaakt. De fotograaf komt dan tussen 24.00 u en 3.00 ’s nachts langs. U krijgt hiervan bericht per email.