Menu

Inschrijvingstermijn: warmtescan 2017 verlengd

Eerder plaatsen we een oproep voor een warmtescan van uw huis, zie https://www.watergrasgouda.nl/wegens-succes-herhaald-warmtescan/ .

Door de gezamenlijke aanpak bespaart u veel kosten.

De inschrijvingstermijn is verlengd tot 15 maart. Als u wilt meedoen, stort voor 1 maart het verschuldigde bedrag te storten op rekening no NL58 INGB 0003 8131 13 t.n.v. Bewonersvereniging Watergras te Gouda onder vermelding van:  adres, telefoonnummer,  e-mail adres (belangrijk, u krijgt het rapport gemaild!).

Vervolg. Bij een voldoende koude, droge, windstille nacht worden de foto’s gemaakt. De fotograaf komt dan tussen 24.00 u en 3.00 ’s nachts langs. U krijgt hiervan bericht per email.