Menu

Maakt Buurtwacht Watergras (BwWG) onze wijk veiliger?

Wilt u ook weten hoe veilig deze wijk is?    Lees dan even verder…

Veel gestelde vragen … en antwoorden

Aanmelden kan door het sturen van een email naar de Bewonersvereniging Watergras: info@watergrasgouda.nl , t.n.v. Coördinator Buurtpreventieteam Watergras.
Hierin vermeldt u uw naam, adres, e-mailadres en 06-nummer.
Contact volgt.

Antwoorden:

Waarom is Buurtwacht WaterGras opgericht?
In 2016 vonden in onze wijk een toenemend aantal inbraken en pogingen daartoe plaats en werden geregeld auto’s opengebroken. Na spontane acties van bewoners sprong het team van Buurtpreventie hierin. Er werd een buurtwhatsapp-groep opgericht en daarna een buurtwacht.

Wat is het doel van de Buurtwacht?
Het doel van de Buurtwacht is om onze wijk door surveillance veiliger te maken: een wijk die onaantrekkelijk is voor lieden die ’s nachts liever niet gezien worden. Tegelijkertijd fungeert de BwWG tijdens haar surveillances als brandwacht. Immers tijdens het surveilleren wordt gelet op alle mogelijke zaken die wellicht actie vereisen van politie of enig andere hulpdienst (te alarmeren via 112).

 

Hoe werkt de Buurtwacht?
Bewoners uit de Water- en Grassenbuurt fietsen in teamverband (twee vrijwillligers per team) door de wijk. Het team is herkenbaar doordat zij een geel hesje dragen met op de rug in zwarte letters BUURTWACHT WATERGRAS. De buurtwachters hebben een zaklantaarn en een telefoon bij zich om, indien nodig, snel contact te kunnen opnemen met de politie. Met de wijkagenten alsook met de gemeente Gouda (Afdeling Veiligheid en Wijken) zijn goede afspraken gemaakt en er vindt geregeld overleg plaats.

Voert de politie nu geen surveillances meer uit in onze wijk?
Jazeker wel! Maar het is logisch dat zij niet zoveel uren kunnen maken als onze eigen bewoners. Verder kennen onze buurtwachters de wijk veel beter. Zij kunnen de politie soms tippen over verdachte plekken die extra aandacht vragen. De politie beschikt over de surveillanceroosters van de BwWG opdat de dienstdoende politiemensen weten wanneer en op welke tijden de buurtwachtteams op pad zijn.

 

Is het gevaarlijk werk? Vangen jullie wel eens boeven?
Nee. Onze taak is puur gericht op preventie en signalering: zodra een verdachte situatie zich voordoet wordt contact opgenomen met de politie via 112. Het team grijpt zelf nooit in, maar is alert op het juist, snel en liefst onopvallend doorgeven van relevante gegevens totdat de politie ter plekke is gearriveerd.

Hoe sterk of fit moet je zijn om buurtwachter te worden?
Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen! Alle leeftijden, mannen en vrouwen, van jong tot oud! Er wordt in rustig tempo gefietst, soms een poosje ergens gestopt om te luisteren en te kijken en af en toe wordt er een klein stukje gelopen. Na een uurtje is iedere buurtwachter weer thuis!

 

Ik zou misschien mee willen doen, maar hoe zit dat met de ‘aanslag’ op mijn nachtrust?
Dit is een zeer veel gestelde vraag: Op dit moment zou u eenmaal per vier weken aan de beurt zijn voor het uitvoeren van een surveillance.
Vooraf kunt u aangeven welke (on)mogelijkheden er in die periode voor u zijn.
(Tja… het is 1x per vier weken een wat kortere nacht, maar de overige nachten kunt u rustiger slapen omdat anderen ook úw huis en auto in de gaten houden!)

Hebben jullie resultaat? Is de wijk nu veiliger dan 2 jaar geleden?
Feit is dat de afgelopen tijd het aantal incidenten beduidend is afgenomen (info politie).
Het is echter niet te zeggen in welke mate de acties van de Buurtwachters hierbij een rol hebben gespeeld, want ook politie en gemeente Gouda hebben actief beleid op inbraakpreventie. Toch horen wij van de politie dat deze wijk het ‘goed’ doet én dat de BwWG door politie en de gemeente Gouda (Afdeling Veiligheid en Wijken) als voorbeeld wordt gesteld bij de andere wijken in Gouda!

 

Blijven jullie dit werk doen? Zijn er genoeg bewoners die meedoen?
De groep buurtwachters wil niets liever dan doorgaan, want de vrijwilligers geloven dat het werkt! Toch hebben er – zoals in elke vrijwilligersgroep – ook in deze groep op enig moment mensen om diverse redenen afgehaakt: plaatsen die wij erg graag willen opvullen want het is een beetje krap aan het worden v.w.b. het aantal deelnemers. Daarom zou het fantastisch zijn als iedereen die wil en kan bijdragen aan een veilige wijk zich aanmeldt: want met tweemaal meer mensen kunnen de deelnemers misschien wel naar roosters waarin iedereen slechts 1x per 7 of 8 weken voor een uurtje aan de beurt is voor het in teamverband uitvoeren van een surveillance!

Blijft onze WaterGras wijk veilig?
Garanderen kunnen wij niets, bewijzen evenmin en 100% veiligheid is sowieso een utopie!
Maar zeker is dat mensen met elkaar tot veel in staat zijn en samen komen we een heel end. U bent daarom van harte welkom!