Menu

Activiteiten

1. Geluks-/tuin-/ kunst- en speurtocht én kinderactiviteiten
Helaas zijn er weinig aanmeldingen van deelname of hulp binnengekomen.
We doen een nieuwe poging en proberen deze activiteiten in het voorjaar te organiseren.
Hierbij hebben we wel uw hulp nodig, bijvoorbeeld door:

  • U aan te melden om uw tuin en/of kunst ten toon te stellen (verkoop is toegestaan).
  • U aan te melden om deel te nemen aan een geluksroute.
  • Te helpen bij het uitzetten van een speurtocht.
  • U aan te melden om kinderen te schminken.
  • Te helpen bij een spel.
  • Of misschien heeft u zelf een ander leuk idee?

2. Korte impressie van opiniepeiling: Wijkfeest en Burennetwerk staan hoog aan de top.
Tijdens de informatie woningisolatie is een flitsenquête gehouden over activiteiten in de wijk.
Van de 35 ingeleverde formulieren staan Burennetwerk en een Groot Wijkfeest aan de top, met beiden gemiddelde scores boven de 8! Er is dus grote belangstelling voor.
Ook de andere activiteiten kwamen vrijwel allemaal met een positief resultaat uit de bus.
In de kolom over mee willen helpen in de organisatie van activiteiten hebben een aantal mensen ook al positief gereageerd en hebben hun naam vermeld. Een goed begin. Maar we zijn er nog niet.
Het wachten is nu op enthousiastelingen die ook mee willen denken, helpen, doen.
Wat wie waar wanneer kan daarna worden ingevuld, maar als u reageert via deelname aan activiteiten, volgt te zijner tijd overleg daarover.
Wilt u ook de enquête invullen en inleveren bij het bestuur? Graag, hoe meer hoe beter.
Wilt u informatie over Burennetwerk? Graag, hoe meer hoe beter.
Informatie en contact kan altijd via e-mail: info@watergrasgouda.nl of telefoon:0182-602852 of 0182-535781

3. Jubileumfeest 2017: het lijkt nog ver weg. Maar met een club die hierover gaat brainstormen en acties die uitgezet moeten worden is een vooruitziende blik niet verkeerd. En vergeet de voorpret niet: om lang van te genieten! Wie meldt zich?

Bijlagen / link naar
2014 ENQUETE SOCIALE ACTIVITEITEN IN DE WIJK: 2014 10 08 WG enquete wijkactiviteiten
2014 DEELNAME AAN ACTIVITEITEN: 2014 10 08 Deelname activiteiten WaterGraswijk
2014 BURENNETWERK GOUDA,Nieuwsbrief september: BurennetwerkGouda NieuwsbriefSept2014