Menu

Buurtpreventie

Op initiatief van Bewonersvereniging Watergras is in april 2003 het project “Buurtpreventie” gelanceerd. Burgemeester Cornelis gaf op 28 juni 2003 het officiële startsein door het onthullen van het bord “Buurtpreventie”op de hoek Plaswijckweg/Raaigras.

Hoe werkt Buurtpreventie?
Het Buurtpreventie project kan alleen werken met de medewerking van alle bewoners. In het kort komt het hier op neer:
– alert zijn op verdachte situaties
– verdachte situaties melden bij politie of meldpunt openbaar gebied
– hierna de buurtcoördinator informeren; deze bundelt alle informatie om samen met de politie te komen tot preventieve maatregelen.

Wat doet een Buurtcoördinator?
Een buurtcoördinator is het aanspreekpunt voor de bewoners van enkele straten binnen een buurt met betrekking tot criminaliteit, vandalisme en onveiligheid. De buurtcoördinator registreert en bundelt de meldingen en geeft deze door aan de wijkagent. Hij/zij houdt de betrokken bewoners(s) op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Door meldingen in kaart te brengen kan de politie gerichter actie ondernemen, zoals extra patrouilleren, voorlichting over inbraakpreventie enz.

Wat doet het Buurtpreventieteam?
Samen met de buurtbewoners wil het buurtpreventieteam zich inzetten voor een schone en veilige wijk. Daarvoor worden jaarlijks diverse acties georganiseerd. De afgelopen jaren zijn er opruimacties geweest, acties waarbij de fietsverlichting gratis werd nagekeken en zo nodig gerepareerd en inzamelingsacties van kerstbomen.
Bovendien heeft het buurtpreventieteam diverse informatieavonden georganiseerd over onder andere beveiliging.

Meldpunt openbaar gebied, telefoon: 140182, e-mail: meldpunt@gouda.nl