Menu

Voorinschrijving Huttenbouwdorp Noorderhout (Natuurspeelplaats) geopend!

De voorbereidingen zijn in volle gang om er weer een feestelijk zomer-evenement van te maken voor kinderen en wijkbewoners! De voor-inschrijving voor Huttenbouwdorp Noorderhout staat weer open voor alle kinderen uit Plaswijck, Bloemendaal en Gouda Noord.
Zie onze nieuwe website http://www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl/ waarop ook informatie
over de inschrijvingsdata van onze zuster-huttenbouwdorpen.

Met vriendelijke groet,
Stichting bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck
Stichting Bewonersorganisatie Bloemendaal-Plaswijck /Stichting Wijkteam Plaswijck

Facebook: www.facebook.com/huttenbouwdorpnoorderhout