Menu

Uit de Nieuwsbrief Burennetwerk Gouda, April 2015

Vrijwilligersavond.
Op 22 mei 2015 wil het bestuur een vrijwilligersavond organiseren voor alle vrijwilligers van het Burennetwerk Gouda; Goede Buren, Buurtcontactpersonen en Matchmakers zijn van harte welkom op deze avond. Het programma zal bestaan uit een kort inhoudelijk programma, ontmoeting en informeel samenzijn met een hapje en drankje. Noteer de datum alvast in de agenda! De locatie volgt nog.

Burennetwerk Gouda bestaat een jaar!
Ruim een jaar geleden, februari 2014, is Burennetwerk Gouda van start gegaan. Inmiddels zijn er ruim 160 vrijwilligers actief bij Burennetwerk Gouda. Er zijn het afgelopen jaar meer dan 150 mensen met een hulpvraag gekoppeld aan een vrijwilliger. Soms voor een praktische klus, zoals een kleine reparatie aan de televisie of een tuinhekje. Vaak voor terugkerende hulpvragen, zoals een vrijwilliger die wekelijks de boodschappen doet voor iemand die moeilijk ter been is. Of zoals een oudere vrijwilligster die eens in de twee weken een jongere vrouw leert breien en haken. Of de hulpbieder die met een oudere dame in een rolstoel naar het winkelcentrum gaat om kleding te kopen. Meer dan de helft van de vragen gaan om sociaal contact; veel mensen zijn op zoek naar iemand om samen een kopje koffie mee te drinken, een wandeling of een uitstapje mee te maken. Steeds meer mensen weten het burennetwerk te vinden. Soms passen de hulpvragen niet bij het burennetwerk en verwijzen we (terug) naar professionele hulp. Met alle veranderingen in de zorg zal het de komende tijd een uitdaging blijven om steeds weer duidelijk te maken welke hulp wel en niet gegeven kan worden door de vrijwilligers van het Burennetwerk.

Niet alle vrijwilligers zijn al aan de beurt geweest.
Het kan gebeuren dat je je al langer geleden hebt aangemeld als vrijwilliger bij het Burennetwerk en je nog niet bent benaderd met een hulpvraag. Denk dan niet: “Ze zijn me vergeten”. De Matchmakers proberen zoveel mogelijk te variëren in de vrijwilligers die ze benaderen voor de inkomende hulpvragen, maar voor sommige categorieën hulp is meer vraag dan voor andere categorieën. Als je graag aan de slag wilt, is het mogelijk om als hulpbieder in te loggen op de site van het burennetwerk. Bij ‘hulpvragen’ kun je zien welke hulpvragen nog open staan. Het is mogelijk om zelf bij een hulpvraag aan te geven deze te willen uitvoeren, de matchmakers krijgen dan bericht dat de hulpbieder zichzelf gekoppeld heeft aan een hulpvraag. Een bezoek aan de site biedt ook de mogelijkheid om nog eens naar het gebied te kijken waarin je wilt of kunt helpen. Hoe groter het gebied in Gouda waarvoor je beschikbaar bent, hoe meer mogelijk heden de matchmakers hebben om je te matchen.

Wederkerigheid.
Vanaf het begin van het Burennetwerk hebben we het principe van wederkerigheid willen integreren in het project. Ook voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van hulp kan het ontzettend fijn zijn om iets voor een ander te betekenen. Daarom zouden we hulpbieders willen aanmoedigen om ook eens hulp terug te vragen aan degene die ze helpen. Het kan iets heel kleins te zijn. Vooral hulpbieders die regelmatig bij iemand komen;  vraag eens waar de ander goed in is of graag doet. Wie weet kan degene iets voor jou betekenen. Misschien heeft hij/zij een heerlijk recept wat je over kunt nemen of een mooi verhaal te vertellen. Misschien heeft degene een boek dat hij/zij weg wil doen of misschien kan degene een naaiwerkje voor je doen. Door te vragen naar de talenten en hobby’s van de ander, kun je mooie dingen ontdekken en wie weet iets terug ontvangen van de ander.

Soms klikt het niet.
Soms klikt het niet tussen een ‘hulpbieder’ en een ‘hulpvrager’. Bijvoorbeeld omdat de persoonlijkheden niet bij elkaar passen, of omdat de wederzijdse verwachtingen niet met elkaar stroken. Dat kan gebeuren en hoeft geen probleem te zijn. Als het niet klikt of als je, na ergens een poos geholpen te hebben, graag iets anders wilt doen, laat het dan graag even weten aan de Matchmakers! Dan kunnen wij op zoek naar een nieuwe hulpbieder of een andere oplossing zoeken.

Buurtcontactpersonen.
Buurtcontactpersonen zijn het gezicht van het Burennetwerk. Zij komen kennismaken met elke nieuwe vrijwilliger in hun buurt. Inmiddels heeft het Burennetwerk 22 buurtcontactpersonen die actief zijn in de verschillende wijken en buurten van Gouda.

Voor meer informatie:  www.burennetwerkgouda.nl.

Heb je algemene vragen over Burennetwerk Gouda, stuur een mail aan de coördinator Joyce Schoon, e-mail: info@burennetwerkgouda.nl.