Menu

Tweede tranche actie zonnepanelen en vervolgbijeenkomsten in de wijk

Bericht van Stichting Bewonersorganisatie Bloemendaal-Plaswijck / stichting Wijkteam Plaswijck:

Geachte mede wijkbewoner,

Dank voor uw aanwezigheid tijdens de open informatiemarkt op 26 juni jl. in de Prinsenhof. Op deze bijeenkomst kon u informatie krijgen over het kopen en huren van zonnepanelen. Aanwezig waren de gemeente Gouda, de Woonwijzer Winkel, Hallo Stroom en de Energie Coöperatie Gouda.

POSITIEVE REACTIES
Er zijn veel positieve reacties binnengekomen. Het aantal deelnemers dat zonnepanelen gaat huren en kopen is boven verwachting. Bewoners die al zonnepanelen hebben aangekocht zijn bovendien meer dan tevreden over de service, korting en deskundigheid.

DRUKBEZOCHTE BIJEENKOMST …
Echter wij hebben uit reacties ook begrepen dat het wel erg druk was. Onze excuses hiervoor, op zich is het natuurlijk goed dat er zoveel bewoners geïnteresseerd zijn maar een dergelijk hoge opkomst hebben wij niet goed ingeschat.

TWEEDE TRANCHE ZONNEPANELEN
Uiteraard kunt u alsnog informatie verkrijgen over deze zonnepanelenactie, of meedoen met de tweede tranche. Met collectieve wijkacties in Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord willen wij zorgen voor lagere aanschafkosten, meer groene energie en lagere energierekeningen … en meer duurzame wijken!
Voor info, een advies op maat, dakscan, vooronderzoek en offerte, mail naar info@woonwijzerwinkel.nl.

NADERE INFORMATIE EN INTERESSE: OOK OVER ZONNEWARMTE IN HUIS
Wij nodigen u graag uit om bij duurzaamheidsvragen of interesse contact op te nemen met de WoonWijzerWinkel, dat kan via het mailadres info@woonwijzerwinkel.nl of met de Energie Coöperatie Gouda via het mailadres contact@energiecooperatiegouda.nl. Bijvoorbeeld meer willen weten hoe met nieuwe zonnepanelen uw huis met moderne elektrische radiatoren is te verwarmen? Neem contact op met: Woonwijzerwinkel: https://www.woonwijzerwinkel.nl/

VERDUURZAMEN BUURT: VERVOLG BIJEENKOMSTEN MET DE GEMEENTE GOUDA
Wilt u meedenken met het verduurzamen van uw buurt, ervaringen delen, heeft u vragen en ideeën over verdere duurzaamheidsacties, dan wij horen dit graag. Samen met de gemeente Gouda zullen er vervolg
bijeenkomsten in de wijken hierover worden georganiseerd. De eerstvolgende bijeenkomst is voor bewoners van de Hoevenbuurt. Gepland staan ook bijeenkomsten voor de Watergrassen en de Steinenbuurt.
Reacties en aanmeldingen zijn welkom op contact@energiecooperatiegouda.nl.

Met vriendelijke groet,

WoonWijzerWinkel
010 747 01 47

Energie Coöperatie Gouda
06 239 56 999

CONTACTGEGEVENS

Energie Coöperatie Gouda
p/a wijkcentrum De Buurtstee
Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda
Website:  https://www.energiecooperatiegouda.nl
Telefoon: 06 239 56 999
Twitter: https://twitter.com/epgouda
Facebook: https://www.facebook.com/energiecooperatiegouda

De Energie Coöperatie Gouda is een zelfstandige organisatie, zonder winstoogmerk, gericht op het bevorderen van het produceren, doen produceren en gebruiken van duurzame energie.
Kamer van Koophandel 62851233.