Menu

Toelichting warmtefoto’s

De resultaten van de warmtefoto’s zijn gedistribueerd over de deelnemende bewoners.
Gevoegd een PDF-bestand met begeleidende informatie over warmtefoto’s van de firma Enjoy Energy: Begeleidende informatie Gras- en waterbuurt Gouda