Menu

Nieuw Mobiliteitsplan Gouda en bewonersenquête verkeer(sveiligheid)

Beste medebewoner,

De gemeente Gouda zal een nieuw Mobiliteitsplan gaan vaststellen.

Hoofdthema’s zijn, aldus de gemeente Gouda: leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. U kunt hierover meer lezen op http://www.wijkteamplaswijck.nl/mobiliteitsplan-gouda/.

  1. Omdat het wijkteam Plaswijck hierover een zienswijze gaat indienen, willen wij u vragen een bewonersenquête (5 vragen) in te vullen. Deze is te vinden op de andere website van het wijkteam http://www.bloemendaalplaswijck.nl/
  2. zie de knop Bewonersenquête Verkeer.
    Het wachtwoord voor de enquête is: Mobi2015