Menu

Informatie over glasvezelprojecten in de Watergrasbuurt

Rob Stallvord heeft namens de bewonersvereniging Watergras na de ALV van 8 april jl. vragen gesteld aan Rekam/Glasdraad en “Gavoorglasvezel”. Onderstaand:

 • een korte samenvatting met feiten, zoals nu bekend,
 • een brief van de Rekam met nadere informatie waaruit naar voren komt dat zij op afzienbare termijn een glasvezelaansluiting naar de huizen gaan aanleggen zoals Gavoorglazevel dat ook aanbiedt.

Een overzicht van de feiten.

Rekam

 1. Er is al glasvezelkabel aanwezig in onze wijk tot maximaal 400 m. van iedere woning, maar er zijn nog geen woningen aangesloten.
 2. Start met uitbreidingswerkzaamheden en realisatie van aansluitingen door Rekam/Glasdraad volgens planning in de 2e helft van 2019. Niet gegarandeerd.
 3. De huisaansluiting tot in de meterkast van iedere woning is gratis en de aanlegkosten zijn verdisconteerd in de (latere) abonnementskosten met een provider.
 4. De huisaansluiting is niet verplicht, maar dit betekent dat bij latere realisatie de aanlegkosten in rekening zullen worden gebracht.
 5. De feitelijke aanleg van het glasvezelnetwerk is onafhankelijk van de afgesloten abonnementen bij de samenwerkende providers.
 6. Rekam streeft naar de aanleg van een “open netwerk” met zo laag mogelijke kosten en iedere provider is daarbij welkom. Zij werkt al jaren samen met Caiway (Coax) en daar is KPN als nieuwe provider sinds kort bijgekomen (volgens informatie 19 april 2019).
 7. De nieuwe abonnementskosten voor glasvezel zullen gelijk of vergelijkbaar zijn met de huidige abonnementskosten van de providers.
 8. Over aanmoedigingskortingen kon Rekam op dit moment nog geen mededelingen doen, maar zij heeft wel plannen in die richting.
 9. Voor specifieke informatie verwijs ik u naar de internetsite van Rekam
 10. https://www.rekamglasdraad.nl met o.a. de planning van haar werkzaamheden.

Delta Fiber/Gavoorglasvezel

 1. Start met haar werkzaamheden na de zomer van 2019 met een volledig nieuw glasvezelnetwerk, dit is onafhankelijk van het aantal afgesloten abonnementen met de providers.
 2. Na de realisatie van de hoofdverbindingen volgen de gratis huisaansluitingen naar de meterkast. Deze huisaansluitingen mogen worden geweigerd. Bij latere aanleg zijn de aanlegkosten voor rekening van de aanvrager.
 3. De 1e leveringen naar de woningen via de glasaansluiting zullen voor het eerst in het najaar plaatsvinden voor zover er een abonnement  met een provider is.
 4. Gavoorglasvezel legt ook een “open netwerk” aan en dit staat ook open voor andere providers. Buiten de huidige providers Online.nl, Caiway, Deltaglasvezel en Kliksafe zijn er geen andere nieuwe providers bekend.
 5. Tarieven en aanmoedigingskortingen ( tot 6 mei) zijn reeds gepubliceerd in “De Gavoorglasvezel Krant “ van maart 2019.

Concreet betekent dit, dat er naar alle waarschijnlijkheid in het najaar in onze wijk twee opdrachtgevers met hun aannemer onafhankelijk van elkaar in o.a. de trottoirs een glasvezelnetwerk gaan aanleggen. Later zullen zij de huisaansluitingen naar de meterkasten realiseren.

Iedere woning krijgt dus gratis 2 glasvezelkastjes in haar meterkast of op een andere plaats in de woning. E.e.a in overleg met de eigenaar /gebruiker. Afhankelijk van de gekozen provider zal na een afgesloten abonnement via één van deze twee kastjes signaal worden geleverd voor internet, TV en telefoon.

Rol gemeente Gouda

Over deze materie is contact opgenomen met de gemeente en zijn er vragen gesteld.

De gemeente schrijft in het kader van de Telecomwet uitsluitend gedoogpartner te zijn en geen gunnende partij. De gemeente heeft in deze een vergunningverlenende, coördinerende en toezichthoudende rol. Dat kan dus betekenen dat er voor hetzelfde doel meer dat één partij hun glasvezelkabel in hetzelfde trottoir gaan aanleggen, zoals in ons geval.

Ook schrijft de gemeente Gouda dat ,waar mogelijk, vanuit haar coördinerende rol, zij de partijen wil laten samenwerken in aanlegplanning en tracé-bepaling, om de overlast voor de bewoners in de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Ik denk dat wij als bewoners de gemeente moeten wijzen op deze belangrijke coördinerende rol.

Mocht er nog belangrijke nieuwe informatie worden ontvangen, dan geven wij dit door aan het bestuur van de bewonersvereniging Watergras ter verspreiding.

Namens  de buurtbewoners,

André Flach en Rob Stallvord

Nadere informatie van de Rekam: brief naar Rekam d.d. 20 mei 2019

Als aanvulling op het artikel over glasvezel is hier de link naar het AD van 19 juni 2019.