Menu

In gesprek met de projectontwikkelaar van Bunderhof 2

Op 23 januari heeft het bestuur van de Bewonersvereniging een toelichting gekregen van de projectontwikkelaar Era Contour uit Zoetermeer, aangaande de realisatie van het bouwproject Bunderhof 2.

Zoals u waarschijnlijk weet, is onlangs de bouw afgerond van een project woningen naast de Werven-buurt aan de andere kant van de Omloopkade, oftewel het Bruggenpad. Dit project ligt geheel op grondgebied van Reeuwijk en heet Bunderhof. In het verlengde van Bunderhof ligt nog een strook onbebouwde grond, maar nu echter op Gouds grondgebied. Era contour heeft als vervolg op Bunderhof nu plannen ontwikkeld om daar ook woningen te realiseren en dat plan heet Bunderhof 2. De welstandscommissie van Gouda stelde echter andere eisen aan het “gezicht” van de geplande woningen. Era Contour heeft inmiddels de bouwplannen aan de Goudse eisen aangepast. De plannen liggen nu bij de gemeente Gouda vanwege de benodigde wijziging van het bestemmingsplan van de grond. Er ligt ook nog een verschil van inzicht over het verzakken van de Omloopkade zelf, en daar moet ook nog een oplossing voor gevonden worden. Door variatie van het waterniveau is deze verzakking pas goed zichtbaar geworden.

De ontwikkelaar, de firma Era Contour, geeft aan graag in goed overleg met de omwonenden de realisatie van dit project tot stand te willen laten komen. Zij verwachten dat de wijziging van het bestemmingsplan in de maand februari rond komt. Zodra die binnen is wil zij in contact gaan treden met alle omliggende bewoners om hen uit te nodigen voor een bijeenkomst waarin zij een toelichting zullen geven en iedereen de ruimte krijgt om haar vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten. Aangezien Bunderhof 2 ook voor een gedeelte tegenover de Grassen komt te liggen, zullen ook de bewoners van een aantal woningen in de Grassenbuurt uitgenodigd worden.

Era Contour zal ook het bestuur van de Bewonersvereniging Watergras op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de realisatie van het bouwproject Bunderhof 2. Wij zullen deze berichten met u delen via onze website.