Menu

Districtschef politie bezoekt de wijk

Districtschef politie, de heer Marlé van Tol, bezoekt de wijk op maandag 26 mei om 20.00 uur en zal het o.a. over de rol politie-burger hebben.
Voor nadere informatie: zie uitnodiging in de bijlage: Bezoek districtschef politie aan Plaswijck Gouda 26 mei 2014.