Menu

Buurtpreventie – Herhaalde oproep

logo_buurtpreventieDit jaar zijn onze 2 wijken, d.w.z. de Waters en de Grassen, veelvuldig doelwit geweest van criminelen. Deze criminelen hadden het behalve op woningen, ook voorzien op geparkeerde auto’s. Op basis van de door onze WhatsApp-groepbeheerders geregistreerde (pogingen tot) woninginbraken en (pogingen tot) autokraken en/of verdachte situaties, is alleen de maand augustus maagdelijk blank gebleven (toen er werd gesurveilleerd)… ofwel: in augustus 2016 hebben zich geen van de bovengenoemde, ongewenste gebeurtenissen voorgedaan. Echter, daarvóór en daarna was en is het helaas bijna dagelijks aan de orde…

Reden dan ook voor het Buurtpreventieteam Watergras om, in nauwe samenwerking met de politie, inclusief onze twee wijkagenten, over te gaan tot het instellen van een Buurtwacht Watergras mét vrijwilligers uit de Waters en Grassen (inclusief Windhoek).
De bedoeling is dat wij met meerdere teams van twee personen ‘s nachts gaan surveilleren, waarbij ieder team bij een inzet van één tot twee uur gaat lopen of fietsen. Fietsen verdient de voorkeur. De eerste verkennende gesprekken met de politie hebben inmiddels plaatsgevonden. Daaruit kwam al naar voren dat de vrijwilligers verzekerd zullen zijn van maximale ondersteuning van de wijkagenten en de politie in algemene zin via 112.

De opdracht voor de surveillerende teams luidt:

  • Zien zonder gezien te worden…
  • … en meteen melden aan de wijkagenten of 112

Dus absoluut geen confrontaties aangaan, maar uitsluitend waarnemen en melden. Hoe e.e.a. daadwerkelijk zal gaan verlopen, is geheel afhankelijk van (1) het aantal vrijwilligers en (2) hoe uiteindelijk het surveillancerooster wordt ingevuld. Dit laatste gebeurt in samenwerking met onze wijkagenten, maar u kunt er alvast van uitgaan dat er rekening zal worden gehouden met het feit dat velen onder u overdag en/of ’s avonds ook nog moeten werken! Zij die zich hebben opgegeven zullen zo spoedig mogelijk nader worden geïnformeerd over alle details (zodra die beschikbaar zijn) én zij zullen de nodige instructies ontvangen. Allereerst willen wij graag weten op hoeveel vrijwilligers wij straks kunnen rekenen. Hiertoe kunt het strookje op de achterzijde invullen en graag zo spoedig mogelijk afleveren bij:
Bob Arends – Zwenkgras 3
Jaap Blokzijl – Kamgras 12
Wim Meijer – Raaigras 72
Marijke van de Werp – Waterruit 126
Ruud Gebhardt – Waterruit 64

Met vriendelijke groet,
Bob Arends
Coördinator Buurtpreventieteam Watergras