Menu

Bijeenkomst Collectieve acties op 6 mei – gaat niet door

Door de vakantie blijken er weinig aanmeldingen te zijn voor de avond van 6 mei.

De actie gasleiding inspectie gaat wel door!
Kosten voor de leden: €30, voor niet leden: €35.
Opgeven via info@watergrasgouda.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer.

Over de kozijnenactie volgt nog nader bericht.