Menu

Bewonersbijeenkomst over nieuwe hondenbeleid en uitlaatplaatsen in de wijk

De gemeente Gouda wil een nieuw hondenbeleid vaststellen.
Het gaat o.a. om een opruimplicht overal in Gouda, het plaatsen van extra afvalbakken voor hondenpoep, toezicht en handhaving, en vooral over de plaatsen in de wijk waar honden vrij mogen loslopen.

Wethouder en gemeenteraad willen eerst de mening van de wijkteams weten.
Wijkteam Plaswijck wil nog op woensdag 25 september a.s. een besloten bewonersavond houden voor geïnteresseerde bewoners die constructief willen meedenken en/of een mening of advies hebben over het nieuwe hondenbeleid.

Voor meer informatie zie www.wijkteamplaswijck.nl

U kunt zich aanmelden via een mail naar info@wijkteamplaswijck.nl