Menu

Bericht Burennetwerk Gouda november 2017

De klok is een uur teruggegaan, de dagen worden korter en donkerder. Een tijd om je op te maken voor de feestdagen, kaarsjes aan, gezelligheid, cadeautjes kopen en straks weer kerstfeest vieren.
Vrijwilligers bij Burennetwerk Gouda zal het vast niet ontgaan dat deze gezelligheid en blijdschap niet voor iedereen in Gouda zal gelden. Er is soms juist sprake van eenzaamheid in deze maanden. Wat fijn als we dan een maatje kunnen zijn voor zo iemand of hem of haar kunnen blij maken met wat hulp hier en daar! Laten we in alle voorbereidingen op de gezellige feestdagen onze buur niet vergeten!

Als Burennetwerk Gouda leggen de matchmakers hulpvragen voor aan hulpbieders, zo mogelijk in de eigen wijk. Als dat niet lukt zoeken zij verder in Gouda.
In drie jaar tijd hebben ze al bijna 1000 aanvragen gehad!

Elke werkdag van 9 – 12 uur zit een matchmaker achter de telefoon en PC.
Pak de telefoon en bel hen als u een hulpvraag heeft of als u hulp wilt bieden.
Dat kan via de website www.burennetwerkgouda.nl of door te bellen naar (0182) 23 50 82
Algemene vragen over Burennetwerk Gouda kunt u richten aan: info@burennetwerkgouda.nl.
De bewonersvereniging ondersteunt dit werk in onze Water- en Grassenwijk.
Meer informatie: zie ook op deze website (Sociaal – BurennetwerkGouda).