Menu

Attendering op opruimplicht

De Gemeente Gouda heeft enige jaren geleden een algehele opruimplicht ingesteld voor eigenaren van honden respectievelijk voor hen (ongeacht man, vrouw of kind!) die een hond of honden uitlaten. Deze verplichting geldt overal, zelfs op de zogenoemde “hondenloslaatplaatsen”. Bij de Water- en Grassenbuurt is dat bijvoorbeeld het groengebied langs de Omloopkade. Een uitzondering op genoemde verplichting is gemaakt voor eigenaren van hulphonden die dit overigens met behulp van een verklaring van de Gemeente Gouda moeten kunnen aantonen.

Lees ingezonden brief: https://www.watergrasgouda.nl/opruimplicht-voor-hondenbezitters/