Menu

WhatsApp-groep

Logo-BuurtWhatsAppDoel van deze WhatsApp-groep is: de veiligheid in onze wijken te verhogen door tijdige signalering van mogelijk onveilige c.q. ongewenste situaties (geen verkeerssituaties).

Het is de bedoeling dat deelnemers, door het verzenden van een WhatsApp-bericht, elkaar snel informeren (waarschuwen!) over waargenomen ongewenste-/ mogelijk onveilige situaties op straat, respectievelijk in de wijk. Wij streven ernaar om in iedere straat meerdere deelnemers te hebben. Echter om deel te kunnen uitmaken van een WhatsApp-groep dient u te beschikken over een smartphone in verband met het (eventueel) downloaden en gebruiken van de gratis (WhatsApp) App.

Bij deelname.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en opname in de WhatsApp – groep zal anoniem geschieden, d.w.z. deelnemers kunnen alleen uw 06-nummer zien en dus niet uw naam en adres.
Alleen de beheerder van het WhatsApp-netwerk (tevens lid buurtpreventieteam) beschikt over uw naam en adres met bijbehorend 06-nummer.

Brochure: Brochure WhatsApp groep Watergras feb 2016

Vanwege de grote drukte bij deze WhatsApp-groep is de WhatsApp-groep Watergras in mei 2016 gesplitst in een WhatsApp-groep Grassen voor de Grassenbuurt en een WhatsApp-groep Waters voor de Waterbuurt. Voor de coƶrdinatie zijn de beheerders van beide WhatsApp-groepen opgenomen in de Beheerdersgroep-WhatsApp.

Burgernet.

Naast de WhatsApp-groepen is het Burgernet actief. Het Burgernet is een telefonisch netwerk van politie en gemeente, dat naar aanleiding van een inbraak, een vermist kind of in het kader van de opsporing van bijv. daders direct een Burgernetactie opstart. Meldingen aan het Burgernet via: http://www.burgernet.nl