Menu

Nieuws

Vervolgbericht na veiligheids informatie avond

Met genoegen geven wij het volgende persbericht door aan onze wijkbewoners: Subsidie. Je kunt nu (vanaf 12-12-2019) subsidie aanvragen voor het plaatsen van een wifi-camera of video-deurbel. Dit hebben burgemeester Pieter Verhoeve en politiechef Ruud van Es vandaag bekendgemaakt. Dit zal moeten helpen om de woninginbraak in Gouda te verlagen. Woninginbraak is helaas een groot Lees verder »

Notulen Algemene Leden Vergadering 8 april 2019

Gevoegd de notulen van de ALV 8 april 2019: Notulen ALV 08042019 definitief
Plaatsing op website: 8-12-2019

Verslag 28 oktober Water en Grassen Veiligheidsavond

Deze avond werd bezocht door ruim 50 buurtbewoners. Een mooie opkomst, wat betekent dat veel mensen betrokken zijn bij de veiligheid in onze wijk. Om nog meer bewoners te informeren en op verzoek volgt hier een kort verslag van enkele belangrijke punten die aan de orde kwamen. Voor de pauze was het woord aan de Lees verder »

Algemene informatie

Lid worden van bewonersvereniging Watergras

Bewoners van de Water- en Grassenbuurt en Windhoek te Gouda kunnen lid worden van deze ruim 40-jarige bewonersvereniging.

De vereniging Watergras heeft een drietal werkterreinen:

  • Woning, w.o. collectieve acties voor woningverbetering.
  • Sociaal, w.o. activiteiten ter verhoging van de sociale cohesie.
  • Omgeving, w.o. het in de gaten houden van ontwikkelingen in en rondom de wijk.

De vereniging ondersteunt:

  • het project Buurtpreventie;
  • het Burennetwerk Gouda.

Daarnaast heeft de vereniging een kleine organisatie voor uitleen van apparatuur en gereedschappen.
Deze website biedt tevens de mogelijkheid aan leden voor vragen en opmerkingen aan andere wijkbewoners.