Menu

Nieuws

Opschoonactie – Zaterdag 25 maart van 10:00 tot 12:00 uur.

Verzamelen op het Watergraseiland.
We nodigen iedereen uit om samen met ons het zwerfvuil uit onze wijk op te ruimen.
Om 10:00 uur wordt er op het Watergraseiland verzameld. Daarna gaan we in groepjes de wijk in. We werken tot circa 12:00 uur.
Voor de kinderen die meehelpen, is er na afloop een kleine beloning.
Tot ziens op zaterdag !

Buurtpreventie

Versterking gezocht voor de Buurtwacht Watergras!

Sedert enige tijd fietst de Buurtwacht Watergras haar nachtelijke rondes door de Water- & Grassenbuurt in Gouda. Dit doet de Buurtwacht met meerdere teams die hun bevindingen en ervaringen met elkaar delen zodat de verzamelde informatie kan worden gebruikt om te komen tot een nog veiliger woonomgeving. Immers de voornaamste reden voor het instellen van Lees verder »

Dringende oproep

Al eerder maakten we bekend dat Juanita Sjauw na velen jaren grote inzet, te kennen gegeven het stokje te willen overgeven.
Wie van de wijkbewoners wil deze taak voor secretaris op zich nemen?
De voorzitter Jaap van der Wel (0182 – 537792) licht graag toe wat de functie inhoudt en u kunt zich ook bij hem opgeven als belangstellend.

Watergras op Facebook

In eerste instantie voor het feest ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de wijkvereniging en in tweede instantie voor de wijkvereniging in het algemeen is er een Facebook-pagina aangemaakt om de leden te informeren. De URL van deze Facebook-pagina luidt: www.facebook.com/watergrasgouda.
De pagina is thans in opbouw en zal steeds meer info over het wijkfeest gaan bevatten.

Jubileumfeest 2017

Op 16 september 2017 is het zover: 40 jaar Watergras bewonersvereniging!
Dit wordt gevierd met een jubileumfeest voor de gehele Water- en Grassenwijk, inclusief de Windhoek. Wij tellen af!

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Jubileumfeest nieuws