Menu

Golf autoinbraken in de wijk

Meldingen in uw wijk

Afgelopen dagen zijn is in uw buurt verschillende auto inbraken geweest. Deze waren gericht op Airbags.
Verder zijn er meldingen dat er een papiertje tussen de deur wordt geplaatst. Als dit papiertje een tijdje blijft zitten is het een teken voor het inbrekersgilde dat er niemand thuis is (een oude truc in een nieuw jasje).

Doorgeven aan de politie

De politie verzoekt u als u hiermee te maken krijgt altijd melding te doen bij het meldnummer 0900 8844.

Bellen bij verdachte situaties

De politie vraagt verder bewoners bij verdachte situaties de politie te bellen. Als er bijvoorbeeld een onbekend persoon grote interesse heeft in geparkeerde auto’s of zich verdacht ophoudt in brandgangen en steegjes, of als er met een babbeltruc geprobeerd wordt toegang te krijgen tot een woning dan kunnen bewoners bellen naar 1-1-2. Het noteren van het signalement en eventueel een kenteken kan de politie verder helpen in het onderzoek.

N.B. Bericht van wijkagent en woningcorporatie: meldingen babbeltrucs in de wijk

De afgelopen weken zijn er ook meldingen vanuit de wijk over personen die bij bewoners aanbellen en zeggen dat zij komen kijken of de woningen goed genoeg beveiligd zijn. Of aanbieden om dit te controleren. Soms wordt er ook nog gezegd dat zij namens Mozaïek Wonen komen en/of wordt een soort van legitimatie vertoond. Dit klopt niet. Als de woningcorporatie bedrijven inschakelt om zaken te laten controleren of opnames laten doen worden de bewoners van te voren geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wijkagent A. Furrer
Stichting Wijkteam Plaswijck
www.wijkteamplaswijck.nl
Telefoon: 06 239 56 999
Twitter: @wtplaswijck
Facebook: wijkteamplaswijckgouda