Menu

Asfalteringswerkzaamheden

Het bestuur heeft navraag gedaan bij de gemeente over de voortgang ten aanzien van de asfaltering van onze wijk en kreeg de navolgende reactie:
De gemeente Gouda heeft in haar rol als wegbeheerder een planning gemaakt om een aantal straten in de waterbuurt te reparen c.q. te vernieuwen.Asfalteringswerkzaamheden
In bijgaand overzicht van de gemeente (asfaltdeklagen 2013_2014) kunt u zien welke wegdelen in 2013 (groen) zijn aangepakt en welke in 2014 (rood) gepland staan. De geplande uitvoering voor wat betreft 2014 is nog onder voorbehoud.
Mocht u specifieke vragen of klachten hebben kunt u rechtstreeks contact zoeken met de Afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR), gemeente Gouda. Te bereiken op het nummer 14 0182.