Menu

Speuren in de wijk: er is zoveel te zien!

Wandelen in de wijk (Waters): soms zou je denken dat je alle straten al vaak genoeg gezien hebt.

Maar toch! Heb je echt al die bijzondere of leuke dingen al ontdekt?
Of zijn de bijgaande foto’s nog een uitdaging? En geven ze een paar uurtjes nieuw wandelplezier?

En kunnen we zo in de wijk regelmatig op ontdekkingstocht gaan?
Lees aan het eind hoe je mee doet om de prijs te winnen…

  
1 2
3 4
5 6
7 8

 


9 10
11 12 13
14 15 16
Deze eerste ontdekkingstocht wordt
aangeboden door het bestuur.
Wie meldt zich bij ons aan om de
volgende te maken?
Inzenden van de oplossing
(nummers + adres, en eigen naam
en adres) kan uiterlijk 9 maart naar
info@watergrasgouda.nl o.v.v.
Speuren 02/22 of op Waterruit 16
Bij gelijke uitkomsten wordt geloot
voor een leuke prijs. SUCCES !
 

 

Beide pagina’s zijn te downloaden in PDF-formaat: