Menu

Uitnodiging onderzoek “De aantrekkelijke stad”

Roxanne Bleijenberg, studente aan de Universiteit in Nijmegen, doet onderzoek in het kader van haar afstudeerscriptie. Haar bericht:

Nederlandse gemeenten doen veel om nieuwe bewoners aan te trekken en om bestaande bewoners te behouden. Sommige steden richten zich tevens op
het aantrekken van toeristen. Om deze doelen te verwezenlijken, wordt er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de stad en soms wordt zelfs citymarketing ingezet. Maar wat zijn nu de belangrijkste punten waar gemeenten zich op moeten richten om nieuwe bewoners en bezoekers te kunnen aantrekken en om bestaande bewoners te behouden?

Om daar achter te komen, ben ik bezig met een onderzoek dat tevens de basis vormt voor mijn afstudeerscriptie. Als lid of bestuurslid van een bewonersorganisatie bent u nauw betrokken bij de ontwikkelingen in uw buurt en daarom nodig ik juist u uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Zou u aan dit onderzoek willen meewerken door bijgaande vragenlijst in te vullen?

Er zal onder andere worden gevraagd naar uw mening over verschillende kenmerken van uw woonplaats. Het invullen duurt 10 à 15 minuten. De uitkomsten worden strikt vertrouwelijk behandeld en in de eindrapportage komen geen antwoorden van individuele organisaties of personen. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.

Deelnemen aan het onderzoek kan door op onderstaande link te klikken. Ik ben op zoek naar ruim 300 respondenten uit heel Nederland.

https://survey.enalyzer.com/?pid=s7g8f3g2

Heeft u vragen over het doel van het onderzoek, de resultaten of de wijze van deelname? Dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

Alvast heel hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,
Roxanne Bleijenberg
Studente MSc Planologie
Radboud Universiteit Nijmegen

Onderzoeksstagiaire ZKA Consultants & Planners, Waalwijk
E-mail: r.bleijenberg@zka.nl