Menu

Nieuwe rioolhoofdleiding in Plaswijck en Bloemendaal

Na de zomervakantie wordt er een nieuwe rioolhoofdleiding vanuit Plaswijck via Bloemendaal naar het gemaal aangelegd. Voorafgaand aan die werkzaamheden wordt een aantal onderzoeken verricht langs de route van de leiding, bijvoorbeeld naar aanwezigheid van kabels en leidingen.

Voor meer info, zie: