Menu

Het anders inzamelen van afval

Beste buurtgenoten van de Watergras,

In het AD en in het blad Kontakt van 29 mei heeft een artikel gestaan over anders inzamelen van afval in Gouda. https://www.goudsepost.nl/nieuws/nieuws/389008/gouda-gaat-afval-anders-inzamelen-dit-gaat-er-veranderen Deze nieuwe regeling is door de gemeente raad aangenomen.

De regeling zou tot resultaat moeten hebben dat het afval beter wordt gescheiden en het plastic afval dichter bij huis en niet nadrukkelijk zichtbaar wordt aangeboden. Ook zou er minder zwerfafval op straat te zien zijn. Daarvoor wordt aan de toegangsweg van de wijk een ondergrondse container geplaatst en moet het plastic eens in de twee weken in de grijze container op straat worden gezet.

Dat betekent dat de bewoners het restafval naar de ondergrondse container moeten brengen. (Voor ons is dat op zo’n 400 meter afstand van ons huis.) Je kan het natuurlijk ook met de auto daar naar toe brengen maar dat zorgt voor overlast van auto’s bij de toegangsweg van onze wijken. Voor mensen die minder mobiel zijn is het ondoenlijk. De gemeente denkt dat te kunnen oplossen door deze mensen te ondersteunen. Ingewikkeld.

Zoals het afval nu wordt opgehaald is veel eenvoudiger en dichterbij voor de bewoners van onze wijken, ook voor mensen die minder mobiel zijn. En er is naar mijn idee nu ook geen sprake van zwerfafval. Ik voorzie wel zwerfafval en vervuiling bij de ondergrondse container. En of het plastic in de grijze bak schoon, dus zonder restafval, wordt aangeboden is nog maar de vraag.

Kortom, ik vind de nieuwe regeling een erg slecht idee en als ik het daar met de buren over heb, zijn ze het volledig met mij eens.

Tijd voor een tegengeluid.

Ik ontvang graag uw reactie, zodat duidelijk wordt wat er leeft in onze buurt. Ik zal de resultaten voorleggen aan het bestuur van de Watergras. Vraag het ook aan uw buren, misschien ontvangen zij niet de nieuwsbrief van de Watergras. Graag binnen 2 weken.

Uw reactie graag naar ij.addicks@gmail.com of in de brievenbus van Waterruit 88.

Jaap Addicks.

Geplaatst: 3-6-2024